TARTALOMV

Vinii.

E családból valók: 1. T. Vin., felesége és egy szabadon bocsátott ember mentették meg a haláltól a triumvirek rémuralma idejében (43. Kr. e.). Dio Cass. 67, 7. App. b. c. 4, 44. – 2. C. Vin., Fronto Asella, Horatiusnak (ep. 1, 13) szomszédja, a ki által Augustusnak egy vers-kötetet küldetett. – 3. T. Vin. Rufinus, Galba hadsegéde és kegyencze, s mint ilyen ennek trónra jutása után korlátlan hatalmat gyakorolt. Ezért ő, ki már azelőtt is a leggaládabb bűnöket követte el, úgyszintén indulatossága és fösvénysége miatt (Suet. Galb. 14: cupiditatis immensae) roppant gyűlöletessé vált. Tac. hist. 1, 6. 12 sk. 37. 42. 72. Plut. Galb. 14. Vinius Galbával egyidejüleg pusztult el, bár némelyek szerint az Otho-féle felkelésben része volt (69-ben jan. 15). Tac. hist. 1, 27. 42. Plut. Galb. 27. – 4. Az előbbinek leánya (Vinia) Crispina, Othónak a későbbi császárnak jegyese. Miután atyját megölték, fejét a gyilkosoktól aranynyal váltotta meg. Tac. hist. 1, 47.

L. K. G.