TARTALOMA

Artaphernes

ArtajernhV, ’ArtajrenhV – 1. Darius Hystaspis testvére, Sardes helytartója. Hdt. 5, 25. – 2. Az előbbinek hasonnevü fia Datisszal együtt vezére volt a Dariustól 490-ben Görögország ellen küldött hadseregnek, részt vett a marathoni ütközetben. Hdt. 6, 94 .

S. L.