TARTALOMV

Vonones

OuonwnhV. – 1. I. Von., az Antoniuson 36-ban Kr. e. kivívott győzelméről híres parthus királynak IV. Phraatesnek legidősebb fia, a kit ez több fiával és unokájával (10-ben vagy 9-ben Kr. e.) Augustusnak túszokul küldött. Miután nevezett Phraatest fia V. Phraates vagy Phraataces meggyilkolta s úgy ez utóbbi mint utóda II. Orodes (Joseph. Ant. 18, 2) a nép elkeseredésének áldozatul esett, a parthusok nagyjaitól követek érkezének Romába (a 8-ik év körül Kr. után), hogy Vononest a parthusok trónjára meghívják. Görög-római szokásai miatt azonban ő sem volt kedves a parthus népnek, miért is az atropatenéi III. Artabanus őt (16-ban Kr. után) elűzte. Erre rövid ideig Armenia királya volt, majd gonosz uralma miatt Cilicának Pompejopolis nevű városába vitetett. Innen való menekülése közben a lovasság vezére, Vibius Fronto elfogta és az őréül kirendelt Remmius kardjával keresztüldöfte (19-ben Kr. u.). Tac. ann. 2, 1 skk. 56. 68. Suet. Tib. 49. – 2. II. Von., előbb Atropatene, később Parthia királya 51–54-ig Kr. u. (52-től fiával I. Volagasesszel). Tac. ann. 12, 41.

L. K. G.