TARTALOMV

Vopiscus

Flavius Vop. Syracusius, igen előkelő és tekintélyes családból származott. Nagyatyja évek hosszú során át meghitt barátságban élt Diocletianusszal, s úgy látszik, atyja is kegyében állott e császárnak. Maximianus idejében Romában élt. Junius Tiberianus praefectus urbi felszólította őt, hogy írja meg Aurelianus császár életrajzát. Vop. eleget tett e kivánságnak s ily módon kedvet kapván a történetiráshoz, megirta Aurelianus utódainak életrajzát is a következő sorrendben: Aurelianus, Tacitus, Florianus, Probus, a minusculi quattuor tyranni (Firmus, Saturninus, Proculus és Bonosus), Carus, Numerianus, Carinus. Mindez életrajzok jelenleg a Scriptores historiae Augustae (l. o.) cz. gyüjteményben találhatók. Műveit a 4-ik század elején, de már Diocletianus lemondása után írta. Értékükre vonatkozólag l. a Script. hist. Aug. czímű czikket.

N. G.