TARTALOMX

Xenocles

XenoklhV. – 1. Építész Lindusból, a Cephisuson épített hidat. – 2. Sophocles fia. Paus. 1, 37, 1. – 3. Carcinus tragikus fia, 415-ben egy tetralogiával legyőzte Euripidest. Aelianus szerint a birák valószínűleg meg voltak vesztegetve. A comoediának gyakran gúnytárgya; általában rossz költőnek tartották. Arist. nub. 1261. ran. 86. V. ö. Pecz V. A gör. trag. 220. l. – 4. Lacedaemoni hadvezér, Agesilaus király nagyra becsülte. Xen. Hell. 3, 4, 20. Plut. Ages. 16. – 5. N. Sándor kincstárnoka. Strab. 2, 69. – 6. Tekintélyes rhetor, Cicero Ázsiában (Kr. e. 78) érintkezett vele. Cic. Brut. 91, 316. Plut. Cic. 4.

SCH. A.