TARTALOMA

Ascanius

Aeneas és Creusa fia. Verg. A. 2, 666. A rómaiak Iulusnak nevezik és a gens Julia ősének tartják. Hellanicus szerint (fr. hist. Gr. 1, 62, 127) Aeneas elküldte Dascyliumba az ottaniak kérésére királynak, de A. onnan később Trójába ment vissza és ott uralkodott. Liviusnál (1, 3) Aenesszal Italiába megy s ott Aeneas halála után a latinusok királya lesz, majd Albalongát alapítja és ott uralkodik. Livius (i. h.) még azt is felhozza, hogy A. Lavinia fia volt, tehát talán két Ascanius létezett, egy Cresua fia és egy Laviniáé. V. ö. Aeneas, 1.

F. G.