Kezdőlap

Agnethler Mihály Gottlieb,

bölcselet- és orvostudor, a helmstädti tanintézet tanára, szül. 1719. jun. 10. Nagy-Szebenben, hol nemes származású atyja A. Dániel iskola-igazgató volt. Szülővárosában tanult, honnét 1742-ben a hallei egyetemre ment, hogy magát az egyházi pályára képezze; egyúttal ismereteket szerzett a régiség- és éremtanból is. Négy év mulva, gyakran változó egészsége tekintetéből az orvosi tudományokra adta magát. 1750-ben a bölcselet tudora, a következő évnek febr. 1. pedig orvosdoktor lett. Ezután a természetvizsgálók császári akadémiája tagjáúl választá s Helmstädtbe meghivást nyert az ékesszólás, régészet és költészet tanszékére. Alig foglalá el tanári székét, sorvadás véget vetett életének 1752. jan. 15. Benne kihalt az Agnethler család utolsó férfi ivadéka.

Munkái:

1. Bibliotheca b. Joh. Henr. Schulzii, cum praefatione Sigism. Jac. Baumgarten. Halae, 1744.

2. Zwo kurze Nachrichten vom Schulzischen Münz-Kabinet. U. ott, 1746, 1750.

3. Numophylacium Schulzianum Parsprior. U. ott, 1746.

4. Nachricht von des seligen Herrn Prof. Schulzens deutscher Uebersetzung von Plutarchs Lebens-Beschreibungen berühmter Männer. U. ott, 1746.

5. Medicus romanus servus, sexaginta solidis aestimatum. U. ott, 1746.

6. Caroli Linnaei Systema Naturae. Editio altera. U. ott, 1747.

7. Car. Linnaei Fundamenta Botanica. U. ott, 1747.

8. Car. Linnaei Bibliotheca Botanica. Fundamentorum botanicorum pars I. Editio nova. U. ott, 1747.

9. Car. Linnaei Classes Piantarum Fundamentorum botanicorum pars II. U. ott, 1747.

10. Martin Schmeitzels Erläuterung gold- und silberner Münzen von Siebenbürgen. U. ott, 1748.

11. Bibliotheca b. Martini Schmeitzelii. U. ott, 1748.

12. Steph. Blancardi Lexicon Medicum U. ott, 1748.

13. Laur. Joh. Nepom. Reen, M. D. plagii litterarii in reg. Fridericianae Parnasso graviter accusatus, convictus atque Hallensium Unsarum decreto condemnatus. U. ott, 1749.

14. Bescheibung des Schulzischen Münzkabinets. 4. Theile. U. ott, 1750-51.

15. Syrakusanische Könige und Tyrannen aus griechischen Münzen. U. ott, 1750.

16. Schreiben an Herrn D. Baumgarten, in welchem der s. Prof. Schulze gegen ungegründete Anklagen des berühmten Kanzlers von Ludwig vertheidigt wird. U. ott, 1751.

17. Dissertatio solemnis de lauro. U. ott, 1751.

18. Commentatio de rarioribus thesauri Schulziani nummis. U. ott, 1751.

19. Index bibliothecae Res Hungariae, Transilvaniae, vicinarumque provinciarum illustrantis. U. ott, 1751.

20. Commentarius ad Arabicam inscriptionem pallio imperiali, pluviale dicto, ante sexcentos et undeviginti annos, filis aureis intextam. U. ott, 1751. (Trausch állítása szerint nyomtatásban nem jelent meg.)

Kéziratban maradt: Joh. Henr. Schulzii Isagoge in rem numismaticam.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr.

Horányi, Memoria I. és Nova Memoria.

Egyetemes M. Encycloopaedia I.

Szilágyi S., Erdély irod. tört (Bud. Szemle 1859.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon.