Kezdőlap

Barbarics Robert,

cziszterczita rendi áldozó pap és tanár, szül. 1856. márcz. 17. Turnicsán, Zala megyében; beöltözött 1874. szept. 17.; misés pap lett 1880. jul. 20.; 1878-tól a magyar nyelv és irodalom rendes és a franczia nyelv rendk. tanára volt a székesfehérvári gymnasiumban és 1889 óta Baján működik mint tanár.

Irt az Egyet. Philol. Közlönybe (1885) és a Nyelvőrbe (1886); A debreczeni m. grammatika (1895) ismertetése és birálata cz. értekezése megjelent a székesf. gymn. Értesítőjében (1883.)

Munkája: Ihász Gábor Magyar nyelvtanát a középiskolák használatára átdolgozta 26. kiad. Bpest, 1889.

Székesfehérvári Gymn. Értesítője. 1879-88.

Wutz Névkönyve.

M. Könyvészet. 1888.

Czisztercziek Névtára 1889.