Kezdőlap

Batthyány Vincze (németujvári gróf),

cs. és kir. val. b. t. tanácsos, Hontmegye főispánja s az udvari kamara alelnöke, gr. B. János György és gr. Illésházy Francziska fia, szül. 1772. február 28. Gráczban, hol atyja ausztriai kamarai tanácsos volt, ki fiát a leggondosabban nevelte. Előbb a magyar udvari kanczelláriánál udvari tanácsos, azután Esztergommegye főispáni helytartója, az ausztriai udvari kereskedelmi bizottmány előadója s az udvari kamara alelnöke volt. Beutazta egész Európát. Meghalt 1827. decz. 3. Bécsben.

Apróbb munkái az Ungarische Mischellen (1805.) és Zeitschrift von u. für Ungern (1802-4.) folyóiratokban jelentek meg.

Munkái:

1. Rede auf den Tod des Baron Kray von Topolya... H. n., 1804.

2. Ueber das unagarische Küstenland. Pesth, 1805. (Megjelent a Zeitschrift von u. für Ungern (1804.) czímű folyóiratban is a szerző arczképével; ezen folyóirat szerkesztője Schedius Lajos adta ki a munkát. Ism. u. ott 257 l. és az Ung. Mischellenben 1805. 98.)

3. Rede bey Aufstellung des von Francz dem Ersten dem Andenken Josephs II. gewidmeten Monuments. U. ott, 1807. (Ism. Allg. Liter. Zeitung 1808. 50. sz.)

4. Reise nach Constantinopel. In Briefen. 2. verb. u. verm. Aufl. U. ott, 1810. (Ism. Allg. Liter. Zeitung 1811. IV. 753. l. Első kiadása a Zeitschr. von u. für Ungern (1802-1803.) cz. folyóiratban jelent meg.)

5. Reise durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau und Bukovina im Jahre 1805. U. ott, 1811. (Ism. Allg. Liter. Zeitung 1812. I. 81. Magyarra fordítva Egy hazafi által, megjelent Pesten 1818-ban.)

Arczképe Schindelmayer R. által rézbe metszve megjelent a 2. sz. munkája czímlapján 1805-ben.

Tudom. Gyűjt. 1817. IX. 132. 1828. I. 124.

Iris 1828. 18. sz.

Egyet M. Encycl. V., 827.

Kayser, Bücher-Lexicon.

Récsei V. Vasmegyei Irók. 29.

Petrik Bibliogr. 195.