Kezdőlap

Edelmann Sebő,

bölcseleti doktor, premontrei főgymnasiumi tanár, szül. 1853. jún. 21. Győrött; középiskoláit szülővárosában és Szombathelyt végezte, szaktanulmányait a budapesti egyetemen és műegyetemen. 1871-ben a csorna-premontrei kanonokrendbe lépett és tanár volt 1874-77-ig Keszthelyen és 1877 óta a szombathelyi kath. főgymnasiumban a mathematika s physika okl. tanára.

Programmértekezései a szombathelyi r. kath. főgymnasium Értesítőjében: 1880. A fényirás (photographia), 1881. A congruens számok s az első fokú congruentiák, 1884. A főgymnasiumi tanári kar könyvtára sat.; munkatársa a Mathematikai és physikai Lapoknak és a Pallas Nagy Lexikonának (természettudományi czikkek.)

Munkái:

1. A négyzetes maradékok elmélete. Bpest, 1883.

2. A gőzkazán- és gőzgép-üzem kézikönyve. Szombathely, 1884.

3. A vegytan alapvonalai. A gymnasium VII. oszt. számára. U. ott, 1885.

4. Mathematikai zsebkönyv a középiskolák felsőbb oszt. számára és magánhasználatra. U. ott, 1885.

M. Könyvészet 1883-85.

Wutz Névkönyve 140. l. és önéletrajzi adatok.