Kezdőlap

Esterházy Imre (galánthai gróf),

theologia doktora, esztergomi érsek-primás, E. Imre báró és Bucsányi Zsuzsánna Tiller András özvegyének fia, szül. 1663. decz. 17.; első kiépeztetését a nagyszombati és soproni iskolákban nyerte; 17 éves korában a Pálosok rendjébe lépett. Wandorfban töltötte az ujonczévet és miután Bécs-Ujhelyben a bölcseleti tanfolyamot elvégezte, Rómába küldetett, hol mint a collegium germanico-hungaricum növendéke végezte tanulmányait. Haza térvén, előljárói által tanárrá neveztetett ki s Lepoglaván és Nagyszombatban több évig bölcseleti és hittani előadásokat tartott; hét év mulva pedig társainak bizalma a rend generálisává választá. 1706-ban váczi, 1723-ban veszprémi püspök, 1725-ben esztergomi érsek, Magyarország primása s m. kir. helytartósági tanácsos lett. Meghalt 1745. decz. 6. Pozsonyban. Ő koronázta meg Mária Terézia király-asszonyt. Két millióra teszik azt az összeget, melyet mint esztergomi érsek az egyház és jótékonyság oltárára áldozatúl hozott.

Munkái:

1. Theses Theologicae, De Jure et Dominio... Tyrnaviae, 1696.

2. Alamisnás Szent Jánosnak Alexandriai patriarkának élete. Pozsony, 1732. (Ugyanez latinúl, németűl és tótúl. U. ott, 1752. a németnek 2. kiadása. Buda, 1742. és Pozsony, 1756.

Kéziratban: Primatis Hung. Commercium Litterarium per secretarium Jos. Ordódy. 1730-40. Ivrét 168 lap a m. n. múzeumban.)

M. Könyvház XX. 1803. 82. l.

Hormayr, Archiv XV. 1824.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 93. 96. l.

Fabó, Monumenta II.

Egyet. M. Encyclopaedia VIII. 94. l. (Fraknói V.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 502.

Necrol. Strigon. 10.

Petrik Bibliographiája.