Kezdőlap

Garay János,

orvosdoktor, szül. 1816-ban, 1841-ben Paduában nyert orvos-sebész-doktori és szülészi oklevelet; jóhirű homoeopatha orvos volt Budapesten. Meghalt 1882. márcz. Reggioban Olaszországban.

Czikkei a Magyar Orvos-Sebészi Évkönyvben (1844. Velencze), a M. Gazdában (1860. Három czikk a homoeopathiáról), a Hasonszenvi Lapokban (1868. Orvosi bizonyítvány, A bujasenyv, A sisakvirág, 1869. Orvosgyakorlati figyelmeztetés.)

Munkái:

1. Értekezés a homoeopathikus gyógy- és gyógyszertanról és adagokról. Pest, 1863.

2. Értekezés a sisakvirágról. Pest, 1863.

Hölgyfutár 1863. 38. sz.

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statisztikája, Bpest, 1876. I. 85. l.

Szinnyei Könyvészete.