Kezdőlap

Haller Gábor (hallerkői gróf),

erdélyi kincstartó, cs. kir. kamarás és val. belső titkos tanácsos, a Leopold-rend nagy keresztese. H. László grófnak a Telemak fordítójának és gróf Forgách Rózának fia, szül. 1749-ben; mint katona szolgált a hadseregben, hol a kapitányságig vitte; majd megyei alispán (József császár idejében), később küküllői főispán, azután kir. táblai elnök, tartományi főbiztos s végre kincstartó lett. 1820-ban nyugalomba vonult. Meghalt 1822. márcz. 28. Nagy-Szebenben 73. évében. Leánya Krisztina, Cserey Farkas neje volt.

Francziául írta Barcsay Ábrahám emlékezetét, ezt Kazinczy Ferencz magyarra fordította s kiadta Döbrentei Gábor az Erdélyi Muzeumban (I. 1814. 33-42. l.)

Levele Kazinczyhoz M.-Vásárhely 1808. ápr. 17. (Kazinczy Ferencz levelezése V.)

Magyar Kurir 1882. I. 30. sz.

Figyelő XIII. 248. l.

Kazinczy Ferencz, Erdélyi levelek 69, 101, 134, 150-52, 163. (Nemzeti Könyvtár XII.)

Turul 1886. 71. l.

Kazinczy F. Levelezése V.