Kezdőlap

Kalchbrenner (János) József,

ág. ev. lelkész, szül. 1776. szept. 7. Sopronban; ott járta iskoláit 17 évig; 1798. téli félévben a jenai egyetemre iratkozott be s ott tanult két évig; haza érkezve magánosságban élt szüleinél. 1802. jan. 12. Szil-Sárkányba (Sopronm.) ordináltatott lelkésznek Nagy István superintendens által; 1804-ben Petőfalvára (Pöttelsdorf, Sopronm.), majd Ágfalvára (Agendorf, Sopronm.) ment papnak; 1819-ben a pesti s budai ág. ev. hitközség választotta meg lelkészének és decz. 19. tartotta beköszöntő beszédét. Meghalt 1834. febr. 16. Pesten.

Munkái:

Leichengesänge bei besonderen Fällen und Veranlassungen. Oedenburg, 1811. (Újabb kiadás. U. ott, 1854.)

Wie können die hohen Zwecke des ev. Predigtamts am sichersten erreicht werden? Eine Antritts-Predigt, gehalten ... den 19. December 1819. zu Pesth. U. ott.

Halotti beszéd, melyet néhai Mélt. Báró Aszódi Podmanitzky József úr ... ő Excell. Pesten jún. 15. 1823-ban tartott gyászünnepén mondott.

Abschiedsworte ... és Gedächtnissfeyer. Pest, 1823. (Három beszéd.)

Trauerrede, zur Gedächtniss feyer der ... Frau Sophie, verwittweten Freyin von Hellenbach, gebornen Kubinyi ... am 16-ten November 1823 in der evang. Kirche A. B. zu Pesth gehalten. U. ott, 1824.

Chritsliche Religionsgesänge für die öffentlichenund häuslichen Andachtsübungen. U. ott, 1824.

Hrabowszky György, A Dunántuli aug. conf. Superintendentia Predikátorai. Veszprém, 1803. 88. l.

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 120. l.

Petrik Bibliogr. II. 310., 570. l.

Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 87. l.

Doleschall E. A., Das erste Jahrhundert... Budapest, 1887. és gyászjelentés.