Kezdőlap

Kniefacz Simeon,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1752-ben Ujfaluban (Pozsonym.) horvát szülőktől; 1771-ben a szent Katalin zárdában lépett a rendbe; 1775-ben miséspappá szenteltetett föl Mocsonoon; hitszónok volt Kismartonban és Németujváron; 1788-tól segédlelkész Porndorfon; 1799-1801-ben administrator volt Siklóson, mire hasonló minőségben Klinbenbachba helyeztetett át, hol 1819. aug. 3. meghalt.

Munkái:

1. Vrata Nebeszka od preto vernomu Kerskeniku moléchému ... Sopron, 1804. (Égi kapu az imádkozó igaz keresztény számára, horvátul.)

2. Marianszko Czveche, iz lipi Rósicz szkupa pobrano, to je: Pobosni Molitvicz i Duhovni Jacsak, od jednoga isz reda francziskánszkoga Massnika. U. ott, év n. (S. K. jegyekkel. Maria virágfüzére, horvát imádságos könyv.)

Farkas, Seraphinus, Scriptores Ord. Min. S. P. Francisci Provinciae Hung. Reformatae nunc S. Mariae. Posonii, 1879. 106. l.