Kezdőlap

Lánczy József (lánczi ifjabb),

főispán, Kassa város díszpolgára; 1861-ben Abauj-megye főispánjává neveztetett ki, hol előbb mint főispáni helytartó működött. Meghalt 1866. nov. 26. Kassán 58 évében.

Czikkei a M. Gazdában (1844. I. Üszögorvosság), a Gazdasági Lapokban (1857-58. Évszaki tudósítások Abauj-megye Homrogd vidékéről, A sertéstenyésztésről.)

Somogyi Zsigmond, Magyarország föispánjainak Albuma. Szombathely, 1889. 27. l. és gyászjelentés.