Kezdőlap

Leska Károly,

a csornai prémontrei kanonokrend perjele, szül. 1792. ápr. 2. Dojtson (Nyitram.); polgári szülőktől; 1817-től tagja volt a prémontrei rendnek; mint gymnasiumi tanár, növendékek mestere, könyvtárnok és házfőnök működött. 1845-ben egy gépet talált fel, mely a nap-, föld- és holdnak egymáshoz való kölcsönös viszonyait, valamint saját és egymáskörüli forgásukat a legnagyobb pontossággal mutatja. A napóra is látszik e földtekén; pontosan mutatja a hónapokat és napokat, mutatja az órákat, külön a napi és külön az éjieket, megmutatja a változó ünnepeket, továbbá a farsang hosszát; az egyházi számlálásokat u. m. az arany számot, nap cyclusát, hold kulcsát, római adó számot és a martyrologiumi betűt. E gép egy év leforgása alatt csak négyszer huzandó fel és egyszerű inga tartja folytonos mozgásban. A feltaláló azon óhajtását fejezte ki, hogy ezen naprendszergép a m. n. múzeumnak ajándékoztassék. (Itt azonban e felől nem tudnak semmit.) Meghalt 1857-ben 67 éves korában Csornán (Sopronm.)

Munkái:

1. Carmen ... dni Joannis Bapt. Stankovich ... episcopi Jaurinensis ... dum solenni cum pompa Jaurini inauguraretur anno 1838. Ginsii.

2. Carmen solennitatibus occasione basilicae Strigoniensis per emin. et excels, dnum Joann. Bapt. Scitovsyk ... de Nagy-Kér archi-dioecesis Strigoniensis archiepiscopum ... ritu solenissimo pridie Kal. Septembris 1856. peracta habitis a praepositura Csornensi canonicorum regularium praemonstratensium dictatum. Sabariae.

Religio 1857. II. 50. sz. (Laky Demeter.)

Petrik Bibliogr.