Kezdőlap

Magvassy Mihály,

főreáliskolai tornatanító és az arany érdemkereszt tulajdonosa, ki már az 50-es években nagy buzgóságot fejtett ki a tornászat meghonosításában; 1856. máj. 1. Győrött tornaiskolát nyitott; Budapesten is külön tornaiskolát tartott. 1860-ban a pesti nemzeti testgyakorló intézetben megszerezte a torna-oklevelet; azután visszament Győrbe és kinevezték az ottani főreáliskola tornatanítójának, hol, mint a magyar tanítói kar legidősb tagja 1897. aug. 22. meghalt 62 éves korában.

A győri Tanügyi Értesítő munkatársa volt.

Munkája: A massage és alkalmazása a gyógyászatban. Bpest, 1888.

Lasz Samu, A győri m. kir. állami főreál. iskola monographiája. Győr, 1895. 215. l.

M. Könyvészet1888.

Vasárnapi Ujság 1897. 35. sz. (Nekr.) és gyászjelentés.