Kezdőlap

Neugeboren János Lajos,

ág. ev. lelkész, N. Dániel György superintendens legifjabb fia, szül. 1806. aug. 2. Szászsebesen; a nagy-szebeni gymnasiumban tanult és 1828-31-ig a bécsi protestáns theologiai intézetben. Hazájába visszatérve, a nagyszebeni gymnasium lectora lett 1834-ben; miután 1836-ban helyi értekezést tartott, 1840. nov. 3. prédikátorrá léptették elő. 1836-tól fogva könyvtárnoki tisztet is teljesített és a Bruckenthal-múzeum gondviselője volt Nagy-Szebenben. 1858. jan. 2. az antwerpeni régészeti akadémia tiszteletbeli tagjának választotta. 1862. október 22-én feleki lelkésznek választották. 1861-1865-ig az erdélyi szász Landeskunde-egyletnek helyettes elnöke volt. A bécsi birodalmi geologiai társulatnak is levelező tagja volt. Miután 80. évét meghaladta s testi ereje gyengült, nyugalomba vonult. Meghalt 1887. szept. 20. Nagy-Szebenben

Czikkei a Transsylvaniában (1842. Goldstufen des Brukenthalischen Museums in Hermannstadt); a Haidinger Berichtjében (III. 1847. Übersicht der bei Porcsesd aufgefundenen fossilen Fischzähne, Über die Foraminiferen des Tegels von Felső-Lapugy) sat. Czikkeinek szakszerinti jegyzéke Trausch-Schuller munkájában van.

Munkái:

1. Lehrbuch der Naturgeschichte als Leitfaden bei Vorlesungen an Gymnasien, mit besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens ausgearbeitet. I. Heft. Allgem. Einleitung und Mineralogie. Hermannstadt, 1839. (A 2. és 3. füzetet Fusz Mihály tanár adta ki 1840-ben).

2. Die Gemäldegallerie des freiherrlichen v. Bruckenthalschen Museums in Hermannstadt. Hermannstadt, 1844.

3. Die vorweltliche Squalidenzähne aus dem Grobkalk bei Portsesd am Altflusse unweit Tolmatsch. Hermannstadt, 1850.

4. Die Hauptkirche der evangelischen Glaubensgenossen A. C. in Hermannstadt. Eine Festgabe. Hermannstadt, 1855.

5. Die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-Lapugy in Siebenbürgen. Mit 5 Tafeln. Wien, 1856. (Különny. a Denkschriftenből.).

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Katalog III. 13., IV. 323. l. és gyászjelentés.