Kezdőlap

Paintner (Antal) Mihály,

kir. tanácsos, novii czímzetes püspök, rátóti és győri prépost, született 1753. szeptember 6-án Sopronban; 1769. október 17. Trencsénben lépett a jezsuita rendbe, melynek feloszlatása (1773) után mint világi pap Grassalkovich herczeg fiának nevelője volt a bécsi Teréziánumban; 1774-75-ben gymnasiumi tanár Kőszegen; ezután rátóti prépost és győri kanonok lett, majd nagyprépost és a győri kerület középiskoláinak főigazgatója. 1822-től a m. kir. udvari kanczelláriánál referendárius és a jenai mineralogiai társaságnak tagja volt. Révai Miklósnak bizalmas barátja s anyagilag támogatója is volt, kivel sűrű levelezést folytatott. Meghalt 1826. szept. 22. Győrött.

Czikkei a Zeitschrift von u. für Ungernben (I. 1802. Verzeichniss der im Königreiche Ungarn und den damit verbundenen Ländern geistlichen Würden, deren Benefizien oder Titel, die apostol. Könige dieses Reiches zu ertheilen pflegen, VI. 1804. Berichtigung der Beschreibung der Cistercienser Abtey im Bakonyer Walde, Stephan Harsányi Probst zu Csorna, Kritische Bemerkungen zur Literar. Geschichte von Ungern gehörig, Literarische Beiträge). Levelei Révaihoz s részben ezek kivonatai (Figyelő VI-VIII., X-XIII., M. Könyv-Szemle 1899. 135., 137. l., Irodalomtörténeti Közlemények 1895-99.).

Munkái:

1. Bernardi e com. Zamagna, Navis aeria. Ad exemplar romanum edidit, praefatus est, appendicesque adjecit Michael Paintner. Viennae, 1782.

2. Salutatio quam nomine i. sedis praedialis nobilium de Vecse et episcopum Jaurinensem Josephum Fengler dixit. Hely n. 1791.

3. Rede bey Gelegenheit der doppelten Jubelfeyer, den 29. April, im Jahre 1798. am Jubilate-Sonntage, und zugleich Fest-Tage des Heiligen Roberts, als in der Abtey Zirz ... das Angedenken des im Jahre 1098 gestifteten Cisterzienser Ordens und der von 600 Jahren entstandenen Zirzer Abtey gefeyert wurde. Weszprim.

4. Jubelrede als die hochw. Frau Maria Eleonora Aloysia vom heil. Geist, gebohrne Ben Wolsheimb ... die sogenannte neueste Profession den 28. July, 1800. zu Pressburg feyerlicht ablegte. Hely n.

5. Trauerrede auf Hern Jos. Christ. Fengler, Bischof zu Raab, als Hochdesselben Leichenbegängniss den 26. April 1802. feyerlich gehalten wurde. Raab.

6. Trauerrede auf den ... Herrn Carl Ambrosius, kön. Erb-Printzen von Ungarn ... als Ihrer Höchstseligen königl. Hoheit Leichenbegängniss den 11. 12. u. 13-ten Christmonats 1809 feyerlicht begangen wurde. Ofen, 1810.

7. Trauerrede auf den ... Herrn Joseph von Wilt ... Bischof zu Raab, ... als Hochdesselben Leichenbegängniss in der Raaber Domkirche den 14. Christmonats 1813. feyerlicht begangen wurde. Raab, 1813.

Pray György Syntagma historicum de sigillis czímű munkájához (Buda, 1805) a szerző életrajzát és munkáinak méltatását írta.

Kéziratban hátrahagyta az ausztriai s magyar jezsuiták munkáinak jegyzékét, melyet Stoeger munkájában fölhasznált; Sommervogel még 23 kézirati munkáját sorolja föl.

Zeischrift von und für Ungern VI. 1804. 387. l.

Katona, Historia Critica XLI. 619., XLII. 582. l.

1826: M. Kurir II. 29. szám, Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 80. sz., Hazai s Külf. Tudósítások II. 26. szám.

Stoeger, Scriptores 249. l.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliographie. V.