Kezdőlap

Pajor Gáspár (tót-lipcsei és felső-eőri),

orvosdoktor, Pajor Gáspár és Bárczy Bóra fia, Királyiban (Gömörm.) született; 1788-tól a pesti egyetemen orvosnövendék volt és 1795. decz. 19. avatták orvosdoktorrá; mint gyakorló orvos Szent-Endrén (Pest-megye) telepedett le; 1818-tól Pestmegye táblábirája volt.

Munkája: Fédon, vagy a lélek halhatatlanságáról. Három beszélgetésekbe írta német nyelven Mendelson Mózes. Magyarra fordíttatott egy magyar hazafi által. Pest, 1793.

Szerkesztette s kiadta Kármán Józseffel együtt 1794-95-ben Pesten az Uránia három kötetét (melyben több czikke van P. r. jegygyel).

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 68. l.

Danielik, M. Irók II. 244. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 10. l.

Figyelő VI. 1879. 155., 156. l., IX. 48. lap.

Bajai Közlöny 1880. 44. szám.

Bodnár Zsigmond, Kármán és Pajor. Bpest, 1880.

Koszorú III. 1880. 272. l.

Petrik Bibliogr. II. 715., III. 18. l.

Kőszeghy Sándor, Nemes családok Pest vármegyében. Bpest, 1899. 275. l.