Kezdőlap

Podmaniczky Lajos (podmanini és aszódi báró),

cs. és kir. kamarás, zeneszerző, P. Sándor báró és Wartensleben Klára grófnő fia, szül. 1803-ban; zenét ijfú korában tanult Pozsonyban Klein Henriktől, az akkori idők egyik legjelesebb mesterétől. Két első zeneműve: Ungarisches Rondo és Ecossaises, 1818. és 1819-ben Bécsben jelent meg; ezeken kívül írt hat keringőt nagy zenekarra, egy ötöst fuvolára és vonós hangszerekre: Kukuricza hajtás cz. dallammal; két nyitányt nagy zenekarra, melyek mindegyikét elő szokták adni a pozsonyi és pesti hangversenyeken. Két zeneműve, Kazinczy, Kölcsey, Körner és saját költeményeire megjelent 4 mellékleten a Zsebkönyvben (1821). Meghalt 1872. júl. 28. Budán.

Beszélyei a Zsebkönyvben (1821. Jó tettért jutalom; ez németül is megjelent a Sagen und Novellen. Aus dem Magyarischen übersetzt von Georg von Gaal. Wien, 1834. cz. munkában).

Hon 1869. 275. sz. k. (Bartalus).

M. Nemzetségi Zsebkönyv. I. Főrangú családok 394. l.

Doby Antal, Podmaniczky-család 36. l. és gyászjelentés.