Kezdőlap

Puky Simon (bizáki)

földbirtokos, P. László és Szilasy Zsuzsánna fia, szül. 1776-ban, meghalt 1846-ban.

Munkája: Mezei gazdálkodást rendező és mindenkit érdeklő tanlagos tapasztalatokbóli időjárás jövendölése két részre osztva. Buda, 1846.

Kézirati munkái, melyeket özvegye 1853-ban a m. tudom. akadémiának ajándékozott: Világok teremtése és a földgolyóbisa régiségének meghatározása II. része (I. része nyomtatva?); Az égi tudományok sommás leirása; Népszerű csillagtan; Tiszta nagyság tudománya; Philosophiai értekezések.

Akadémiai Értesitő 1853. 112. l.

Szinnyei Könyvészete.

Fővárosi Lapok 1886. 318. sz.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. II. Nemesi családok. Bpest, 1905. 524. l.