Kezdőlap

Radlinszky András

bölcseleti doktor, róm. kath. plébános, szül. 1817. júl. 8. Alsó-Kubinban (Árvam.); a gymnasiumot Rózsahegyen, Körmöczbányán és Budán végezte; az 1833-34. tanévet a pozsonyi Emericanumban töltötte, azután a bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát rövid ideig Pesten, azután Bécsben hallgatta. 1841. ápr. fölszenteltetett; káplán volt Budán, Aranyos-Maróton, Steffoltón, Selmeczbányán. 1849-ben Bécsbe ment és a miniszterium óhajtására a Slovenské Novinyt szerkesztette; nemsokára Budapestre helyeztetett át, hol a Codex civilist tótra fordította. 1861-ben plébános lett Kutin (Fehérm.), majd a római Arkadia rendes tagja. Meghalt 1879. ápr. 26. Kutin.

Munkái:

1. Radislav a Blanka. Prága, 1841.

2. Kázen o swatich Pútoch. Selmeczbánya, 1843.

3. Poklady kazatelskéhoz Rečníctva ... U. ott, 1848. (Beszédgyűjtemény I. évfolyama, a II. évf. 1852-53-ban jelent meg).

4. Pravopís slovensky s krátkou mluvnicou. Bécs, 1850.

5. Nábozné Výlcoy. U. ott, 1850. (2. kiadás. 1855., 4. kiadás 1870. U. ott).

6. Stručny výtach ... Buda, 1851.

7. Vyklad nedelnich Evanjelii. Buda, 1851-52. Két füzet.

8. Sobránie rússkich propovjedej izdaváe mych. U. ott, 1852. (Orosz egyházi beszédek gyűjteménye. I. kötet).

9. Kratka mluvnica slovenska. Pozsony, 1852.

10. Wörterbuch zum ersten Bande der Sammlung russischer Reden. Lexicon ad primum tomum collectionis russicorum sermonum. Ofen, 1853.

11. Năwesti o druhem wydeni modlitobny knihy: Nábožné wylehy srdce katolického krestána. U. ott, 1854.

12. Programma XV Cursuum Dominic. Concionum, praeadductum opus «Všenauka» constituentium. U. ott, 1854.

13. Vsenauka krest. katolicka v 653 káznách nedelnych poriadkom katekismusa. Buda-Szakolcza, 1859-69. (Szent beszédek gyűjteménye).

14. Medulla doctrinae christianae catholicae Buda, 1856.

15. Obnovený budinský kalendár 1856. U. ott.

16. Déjiny cirkve Ostrihomskej k lavnosti Vysviacania jej novovystavenej Basiliky ... U. ott, 1856.

17. Vianočny a novoročny darček pre dobré dietky. U. ott, 1857.

18. Kázné sviatočné. I. k. Buda, 1857., II. k. Pest, 1860., III. k. Szakolcza, 1868. (Ünnepi szent beszédek).

19. Expositio s. Liturgiae orientalis ecclesiae catholicae. In 18 sermonibus. In lingua russica. Budae, 1858.

20. Mennyei hangok. Oktató, szertartásos, életrajzi és énekes imakönyv. Keresztény katholikus hívek használatára. Pest, 1859. Hat fametszettel. (Bpest, 1901. Ism. Religio 1860.).

21. Cesta ( ivota. Buda, 1860.

22. Jadro Naboznych Vylevov ... U. ott, 1860. (Bécs, 1867.).

23. Tatran. Kalendár. Budapest, 1861.

24. Nauka dobréhoz vychovavánia pre lud a pre školy. Buda, 1863.

25. Prostonarodnia Biblioteka. U. ott, 1863.

26. Cesta Marianského Pútnika. U. ott, 1864.

27. Duchovná Reč ... Szakolcza, 1865.

28. Tri duchovné réči. U. ott, 1868.

29. Duchoóná reč ... U. ott, 1868.

30. Duchovná reč pri ... Pavla Blaho dna 23. Aug. 1868. U. ott, 1868.

31. Obsah celéj Všenanky. U. ott, 1870.

32. Dejepis, všeobecny a zvláštny Ukorska svetský a nábozensky. U. ott, 1871. (Földrajz.).

33. ( kolnik obsahujúci hviez dovedu ... I. U. ott, 1871.

34. Križova cesta, DIa Leonarda z Portu Mauricio. U. ott, 1872.

35. Andeliček stražka. Szakolcza, 1872. (2. kiadás. U. ott, 1882.).

36. Trúchloreč pri slavnosti odhalenia náhrobnik a Martina Hanuljaka. Túrócz-Szent-Márton, 1873.

37. Nečo vseobecného dejepisu ... Bécs, 1876.

38. Katolcký spewnik ... U. ott, 1876.

39. Rukovet pútnická. Buda, év n.

40. Modlitebný spolok sv. Cirilla a Methoda ... Hely és év n.

Szerkesztette a Katolické Novinyt 1855-65-ig, a Vestniket 1856-ban a Cyrill és Methodot és melléklapját, a Priatel školy a literatury 1859-től, a Slovesnost cz. tót irodalmi és történelmi lapot 1864-1866-ig, az Vzorka dlžného úpisu sat. lapokat.

Slovenské Pohlady 1887. 2. sz. arczk.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 421. l.

Némethy Ludovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 882. l.