Kezdőlap

Rattner Mihály,

esperes-plébános, sz. 1843. szept. 25. Alsó-Bükkön (Sopronm), fölszenteltetett 1870. aug. 2., segédlelkész volt Pákán, 1871. Királyfalván, 1875. plébános Német-Hidegkuton, 1883. novitius a Jézus-társaság rendjébem, 1885. segédlelkész Rába-Szent-Mártonban és Pergelénben, 1886-tól gondnok a kőszegi Kelcz-Adelffy-féle árvaházban; 1887 óta pinkafői (Vasm.) esperes-plébános s 1894-től szentszéki ülnök. Nevét Rathnernek is írta.

A Magyarország Vármegyéi és Városai. Vasvármegye. Bpest, 1898. cz. munkában Pinkafő történetét írta meg.

A szombathelyi püspöki megye papságának Névtára 1887. 201. l., 1897.