Kezdőlap

Sárváry Elek,

hirlapíró, debreczeni származású. Meghalt 1896. decz. 21-én Debreczenben 62 éves korában.

Eredeti és franczia, angol és orosz nyelvből fordított beszélyeket közölt a lapokban. Czikkei, ford. beszélyei és költeményei a következő hirlapokban és albumokban jelentek meg: Divatcsarnok (1854. beszélyek ford. Sue után, 1859. eredeti és ford. beszélyek); Pesti Napló (1854. 143. sz. könyvism.); Hölgyfutár (1858. franczia beszély Enoult után ford.); Nővilág (1858. beszély Pichot után francziából ford., 1859. Mekka eredete); Szépirodalmi Közlöny (1858. Otway, Angol írók irodalmi életéből és tört. beszély, Marino Vreta beszélye, ford.); Debreczeni Emlény (1860. költ. Byron után és beszély); Debreczeni Közlöny (1860. 2., 3-10. sz. Frangepán Erzsébet, tört. beszély); Csokonai Album (1861. Enyingi Török Bálint); Falusi Gazda (1863. I. 26. sz. Nyári és téli póttakarmány előállítása); Igazmondó (1869. 31., 32. népies elbeszélés); főleg mint sportíró a Vadász- és Versenylapnak főmunkatársa volt.

Munkái:

1. Akáczvirágok. Beszélyfüzér. Pest, 1860.

2. Magyar hölgyek életrajzai. Debreczen, 1860. (Kulini Nagy Benővel együtt. Ism. Szépirodalmi Figyelő I. 2. sz.)

3. Delnő. Regény. Irta Vonliarliarsky. Magyaritá. U. ott, 1860.

4. Történelmi képek. U. ott, 1861. Két kötet.

5. Theuriet, A Buzavirágék háza. Ford. Ujkéri. Bpest, 1879. (Olcsó Könyvtár 69.)

6. Theuriet, Veronika asszony. Ford. Ujkéri. U. ott, 1881. (Olcsó Könyvtár 119.)

7. A vak zenész. Orosz regény. Irta Korolenko W., ford. Ujkéri. U. ott, 1893. (Athenaeum Olvasó tára. I. 19.).

8. Elena férje. Regény. Irta Giovanni Verga. Olaszból ford. Ujkéri. U. o., 1893. (Athenaeum Olvasó tára II. 15.)

Szerkesztette a Hortobágy cz. vegyes tartalmu hetilapot 1861. okt. 10-től 1867. jún. 23-ig Debreczenben.

Ujkéri néven írt.

Csokonai Album, Debreczen, 231. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Fővárosi Lapok 1889. 146. sz.

Vasárnapi Ujság 1896. 52. sz. (Nekr.)