Kezdőlap

Tarnay Gyula

jogi doktor, Borsodmegye alispánja.

Munkái:

1. Alispáni jelentés Borsodvármegye 1897. (és a következő éveinek) állapotáról. Miskolcz, 1898. sat. évek.

2. A kivándorlás és a községi háztartás rendezése. Előadói javaslat. U. ott, 1902.

3. Ünnepi beszéd, melyet II. Rákóczy Ferencz hamvainak átszállítása alkalmával Miskolczon a vasúti állomáson 1906. okt. 28. tartott. U. ott, 1906.

4. Emlékbeszéd Szemere Bertalan szobrának Miskolczon 1906. nov. 11. történt leleplezése alkalmából. U. ott, 1906.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.