Kezdőlap

Tarnóczy István

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus társaságbeli áldozópap és tanár, szül. 1626. aug. 10. Nyitrán; gymnasiumi tanulmányainak bevégzése után 1647. nov. 18. Bécsben a rendbe lépett és a kiállított próbaév után Gráczba küldték a bölcseleti tanfolyam hallgatására. Ezután Győrött az elemi, majd Ungvárt a szónoklati osztályban tanított. A hittudomány tanulását Nagyszombatban végezte és ugyanazon tant 15 évig magyarázta. Ezután a kassai, soproni, nagyszombati növendék-papság és nemes ifjak, majd a lőcsei és győri kollegium igazgatását vette át; ezen hivatalban 1689. júl. 30. halt el Győrött.

Munkái:

1. Oratio In Funere Exc. Comitis... Georgii Drugeth de Homonna... Cassoviae, 1662.

2. Philosophia... Praeside... U. ott, 1665.

3. Amicitia usque ad mortem seu Methodus adjuvandi in periculo mortis constitutos. Viennae... Claudiopoli, 1669.

4. Menyben Vezető Kalauz, Melly Magában foglallya a Szent Atyáknak és a régi Philosophusok tetczésének veleit. Irta Bona János... Ford. Nagy-Szombat, 1675.

5. Titkos értelmű Rosa, avagy B. Asszony koronája. Melly magában foglallya A Sz. Irásnak, és a Boldogságos Szűzhöz való aitatos Dicsiretit... U. ott, 1676.

6. Nagy mesterség a jo elet... Irta Bellarminus Róbert... meg-magyarázott... U. ott, 1680.

7. Idea Coronata Sive Vita S. Stephani primi Regis Et Apostoli Hungarorum... Viennae, 1680.

8. Princeps Angelicus, Sive Vita S. Emerici Ducis Hungriae, Paucis Elogijs Expressa... U. ott, 1680.

9. Halcyonia Sveuico-Danico-Germanica. Zittaviae, 1680.

10. Rex Admirabilis, Sive Vita S. Ladislai Regis Hungariae Historico-Politica, Ad Christianam Eruditionem Elogijs Theo-Politicis Illustrata... Viennae, 1681. (Új czímlevéllel. U. ott, 1683.).

11. Io Akarat melly altal az ember Istennel egy ertelmövé válik. Mellyet Minden keresztyén embernek, de leg-főképpen a mostani időre nézve a meg-nyomorodott Haza fiainak, üdvösséges vigasztalására igen hasznosnak itélt lenni... Bécs, 1685.

12. Választott nyil, Avagy a ió igyekezet Mellyet a keresztyének üdvössegere, ki bocsátott... U. ott. 1685.

13. Vigyazo Szem, Avagy Istennek mindenütt jelen lete. Mellyre emlekezteti minden keresztyén embert irásával... U. ott, 1685.

14. Regi Magyar Szentseg, Avagy: Magyar-Ország bóldog emlékezetű ötven Szenteinek és Boldoginak le-képzett élete... Nagy-Szombat, 1692. és 1695.

15. Holtig-valo baratság. Avagy mi modon kellessek az beteg, es halalra valt embert, avagy meg-sentencziazot bünöst segeteni Mellyet Mind egésségesek, s mind betegek nagy hasznára magyarázott, és öszve szerzett. U. ott, 1695. (U. ott, év n. XVII. század, 1707., 1754. és Kolosvár, 1769).

16. Ungaricae sanctitatis indicia, sive brevis quinquaginta sanctorum, beatorum ac venerabilium memoria iconibus expressa, qui vel a sede apostolica, vel ab immemorabilis temporis communi populi cosensu, vel scriptorum probatorum authoritate a Divi Stephani primi regis tempore ex ungaris, vel in sanctorum syllabum relati sunt, vel sanctitate floruerunt. Quibus accessit appendix, in qua ordine alphabetico plusquam ducenti alii sancti & beati ad Ungariam vel nativitate, vel commoratione spectantes recensentur... Editio secunda priore auctior. U. ott, 1737. (Névtelenül).

Klein, Nachrichten II. 501. l.

M. Könyvház VII. 1795. 121. l.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 574. l.

Stoeger, Scriptores 361. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I-III.

Petrik, Bibliogr.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 1875. h.