Kezdőlap

Ugron Ákos (ábrahámfalvi),

volt országgyűlési képviselő; az udvarhelyvármegyei Múzeum-egylet elnöke, Ugron Lázár alkirálybiró és Simén Róza fia, Ugron Gábor testvéröcscse, szül. 1849-ben; jogi tanulmányait Budapesten befejezve, törvényszéki jegyző lett; ezen hivatalát csakhamar elhagyta és 1878-ban Oláhfaluban országgyűlési képviselővé választatott. Akkor a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. 1884-től 87-ig a kézdi-vásárhelyi kerületet képviselte függetlenségi párti programmal; 1887-től a kis-czelli kerület mandátumát bírta; párthíve Ugron Gábornak.

Munkái:

1. Beszédei az 1878-81. országgyűlése. Bpest, 1881.

2. Beszédei az 1881-84. országgyűlésen. U. ott, 1884.

3. Beszédei az 1884-87. országgyűlésen. U. ott, 1887. (A három munka különnyomat a képviselőházi Naplókból).

4. Felhívás az Udvarhelyvármegye közönségéhez. Székely-Udvarhely, 1907.

Dunántúl 1887. 21. sz. arczk.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 367. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 338. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.