Kezdőlap

Vámossy István,

ref. lelkész, Rév-Komáromban született szegény iparos szülőktől; a szabadságharczban Hunyady-huszár volt; később elfogták és Pozsonyban elzárták; kiszabadulván, Nagy Mihály ref. püspök mellett segédlelkész és titkár volt. 1862-ben Lakszakálloson (Komáromm.) választották meg lelkésznek, hol élete 60., papsága 22. évében 1883. okt. 24. meghalt.

Czikkeket írt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba.

Munkái:

1. Huszár-vágások rímversekben. Régi s új honvédeknek és tanulóknak. Rév-Komárom, 1874.

2. Biblia gyöngyei. Salamon példabeszédes könyvéből...

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1879., 1883. 43., 48. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.