Kezdőlap

Vay Lajos (vajai báró),

főispán; báró Vay Miklós tábornok és báró Adelsheim Johanna fia, szül. 1803. nov. 8.; egykor Borsodmegye követe, 1848. Borsodmegye főispánja lett, ugyanaz volt 1861-ben is. Meghalt 1888. márcz. 25. Vatán. (Borsodm.).

Munkája: Borsod megye közgyűlésén 1860. decz. 3. tartott újólagos székfoglaló és megnyitó beszéde Borsodmegye főispánjának. Miskolcz 1860.

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 100., 105. l.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú családok. Bpest, 1888. 437. l.

1888: Fővárosi Lapok 86. sz., Borsod 15. sz., Borsodmegyei Lapok 25. sz.

Petrik Bibliogr.