11106.htm

CÍMSZÓ: Drexler

SZEMÉLYNÉV: Drexler Miksa

SZÓCIKK: Drexler Miksa, rabbi, szül. a fejérmegyei Tabajdon 1883 okt. 23. 1903-08-ig a budapesti Rabbiképző növendéke. Oxfordban irodalmi kutatásokat végzett. 1906-ban avatták Budapesten bölcsészdoktorrá, 1909. rabbivá. Ugyanebben az esztendőben Szarvasra került, de itteni rabbiállásában csak egy évig működött. 1910 óta temesvári főrabbi. Az aszketizmus állása a zsidó vallásos irodalomban c. műve Budapesten jelent meg. 1906. Cikkeit a Magyar Zsidó Almanach, a Múlt és Jövő, a Temesvári Hírlap és a Neue Zeit közli.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1106. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11106.htm

CÍMSZÓ: Drexler

SZEMÉLYNÉV: Drexler Miksa

SZÓCIKK: Drexler Miksa, rabbi, szül. a fejérmegyei Tabajdon 1883 okt. 23. 1903-08-ig a budapesti Rabbiképző növendéke. Oxfordban irodalmi kutatásokat végzett. 1906-ban avatták Budapesten bölcsészdoktorrá, 1909. rabbivá. Ugyanebben az esztendőben Szarvasra került, de itteni rabbiállásában csak egy évig működött. 1910 óta temesvári főrabbi. Az aszketizmus állása a zsidó vallásos irodalomban c. műve Budapesten jelent meg. 1906. Cikkeit a Magyar Zsidó Almanach, a Múlt és Jövő, a Temesvári Hírlap és a Neue Zeit közli.

11106.ht

CÍMSZÓ Drexle

SZEMÉLYNÉV Drexle Miks

SZÓCIKK Drexle Miksa rabbi szül fejérmegye Tabajdo 188 okt 23 1903-08-i budapest Rabbiképz növendéke Oxfordba irodalm kutatásoka végzett 1906-ba avattá Budapeste bölcsészdoktorrá 1909 rabbivá Ugyanebbe a esztendőbe Szarvasr került d itten rabbiállásába csa eg évi működött 191 ót temesvár főrabbi A aszketizmu állás zsid valláso irodalomba c műv Budapeste jelen meg 1906 Cikkei Magya Zsid Almanach Múl é Jövő Temesvár Hírla é Neu Zei közli

11106.h

CÍMSZ Drexl

SZEMÉLYNÉ Drexl Mik

SZÓCIK Drexl Miks rabb szü fejérmegy Tabajd 18 ok 2 1903-08- budapes Rabbikép növendék Oxfordb irodal kutatások végzet 1906-b avatt Budapest bölcsészdoktorr 190 rabbiv Ugyanebb esztendőb Szarvas kerül itte rabbiállásáb cs e év működöt 19 ó temesvá főrabb aszketizm állá zsi vallás irodalomb mű Budapest jele me 190 Cikke Magy Zsi Almanac Mú Jöv Temesvá Hírl Ne Ze közl

11106.

CÍMS Drex

SZEMÉLYN Drex Mi

SZÓCI Drex Mik rab sz fejérmeg Tabaj 1 o 1903-08 budape Rabbiké növendé Oxford iroda kutatáso végze 1906- avat Budapes bölcsészdoktor 19 rabbi Ugyaneb esztendő Szarva kerü itt rabbiállásá c é működö 1 temesv főrab aszketiz áll zs vallá irodalom m Budapes jel m 19 Cikk Mag Zs Almana M Jö Temesv Hír N Z köz

11106

CÍM Dre

SZEMÉLY Dre M

SZÓC Dre Mi ra s fejérme Taba 1903-0 budap Rabbik növend Oxfor irod kutatás végz 1906 ava Budape bölcsészdokto 1 rabb Ugyane esztend Szarv ker it rabbiállás működ temes főra aszketi ál z vall irodalo Budape je 1 Cik Ma Z Alman J Temes Hí kö

1110

CÍ Dr

SZEMÉL Dr

SZÓ Dr M r fejérm Tab 1903- buda Rabbi növen Oxfo iro kutatá vég 190 av Budap bölcsészdokt rab Ugyan eszten Szar ke i rabbiállá műkö teme főr aszket á val irodal Budap j Ci M Alma Teme H k