12761.htm

CÍMSZÓ: Kosztolányi-Kann

SZEMÉLYNÉV: Kosztolányi-Kann Gyula

SZÓCIKK: Kosztolányi-Kann Gyula*, festő és építész, szül. Budapesten 1868. Eredetileg építésznek készült és Budapesten és Münchenben a műegyetemet látogatta, 1892. építészeti oklevelet nyert. Közben festeni tanult. 1839-ben állított ki először a Műcsarnokban. Építészeti terveit két kötetben adta ki (Architektonische Skizzen und Studien.) Már az 1896-iki millenáris tárlaton több képpel vett részt, 1906 óta csak mint festő működik. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán egy tájképével a Ráth-díjat, Badeni motívum c. képével 1913-ban a Nemzeti Szalon aranyérmét nyerte el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2761. címszó a lexikon => 507. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12761.htm

CÍMSZÓ: Kosztolányi-Kann

SZEMÉLYNÉV: Kosztolányi-Kann Gyula

SZÓCIKK: Kosztolányi-Kann Gyula*, festő és építész, szül. Budapesten 1868. Eredetileg építésznek készült és Budapesten és Münchenben a műegyetemet látogatta, 1892. építészeti oklevelet nyert. Közben festeni tanult. 1839-ben állított ki először a Műcsarnokban. Építészeti terveit két kötetben adta ki Architektonische Skizzen und Studien. Már az 1896-iki millenáris tárlaton több képpel vett részt, 1906 óta csak mint festő működik. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán egy tájképével a Ráth-díjat, Badeni motívum c. képével 1913-ban a Nemzeti Szalon aranyérmét nyerte el.

12761.ht

CÍMSZÓ Kosztolányi-Kan

SZEMÉLYNÉV Kosztolányi-Kan Gyul

SZÓCIKK Kosztolányi-Kan Gyula* fest é építész szül Budapeste 1868 Eredetile építészne készül é Budapeste é Münchenbe műegyeteme látogatta 1892 építészet oklevele nyert Közbe festen tanult 1839-be állítot k előszö Műcsarnokban Építészet tervei ké kötetbe adt k Architektonisch Skizze un Studien Má a 1896-ik millenári tárlato töb képpe vet részt 190 ót csa min fest működik Műcsarno 1910-ik kiállításá eg tájképéve Ráth-díjat Baden motívu c képéve 1913-ba Nemzet Szalo aranyérmé nyert el

12761.h

CÍMSZ Kosztolányi-Ka

SZEMÉLYNÉ Kosztolányi-Ka Gyu

SZÓCIK Kosztolányi-Ka Gyula fes építés szü Budapest 186 Eredetil építészn készü Budapest Münchenb műegyetem látogatt 189 építésze oklevel nyer Közb feste tanul 1839-b állíto elősz Műcsarnokba Építésze terve k kötetb ad Architektonisc Skizz u Studie M 1896-i millenár tárlat tö képp ve rész 19 ó cs mi fes működi Műcsarn 1910-i kiállítás e tájképév Ráth-díja Bade motív képév 1913-b Nemze Szal aranyérm nyer e

12761.

CÍMS Kosztolányi-K

SZEMÉLYN Kosztolányi-K Gy

SZÓCI Kosztolányi-K Gyul fe építé sz Budapes 18 Eredeti építész kész Budapes München műegyete látogat 18 építész okleve nye Köz fest tanu 1839- állít elős Műcsarnokb Építész terv kötet a Architektonis Skiz Studi 1896- millená tárla t kép v rés 1 c m fe működ Műcsar 1910- kiállítá tájképé Ráth-díj Bad motí képé 1913- Nemz Sza aranyér nye

12761

CÍM Kosztolányi-

SZEMÉLY Kosztolányi- G

SZÓC Kosztolányi- Gyu f épít s Budape 1 Eredet építés kés Budape Münche műegyet látoga 1 építés oklev ny Kö fes tan 1839 állí elő Műcsarnok Építés ter köte Architektoni Ski Stud 1896 millen tárl ké ré f műkö Műcsa 1910 kiállít tájkép Ráth-dí Ba mot kép 1913 Nem Sz aranyé ny

1276

CÍ Kosztolányi

SZEMÉL Kosztolányi

SZÓ Kosztolányi Gy épí Budap Erede építé ké Budap Münch műegye látog építé okle n K fe ta 183 áll el Műcsarno Építé te köt Architekton Sk Stu 189 mille tár k r műk Műcs 191 kiállí tájké Ráth-d B mo ké 191 Ne S arany n