13140.htm

CÍMSZÓ: Makkabeusok

SZÓCIKK: Makkabeusok, a Hasmoneus főpapi és királyi család másik elnevezése, melyet először Matiszjáhu főpap harmadik fiára, a hadvezér Judára alkalmaztak (I. Makkab. 2. 4; 3. 1) s amikor Juda, atyja halála után a nemzeti párt vezetője lett, a M. nevet nem csupán Matiszjáhu főpap családjának tagjai, hanem mindazok megkapták, akik a nemzeti mozgalomban hozzájuk csatlakoztak és segítettek a szír zsarnokságot lerázni. A M. görögül Makkabaioi, s így fordul elő úgy a M. könyvében, mint a keresztény egyházatyáknál. Jeromos Prologus Galeatusában és Origenes egyházatya azt állítják, hogy a M. könyvét eredetileg héberül írták, sőt az utóbbi a héber címet is tudni véli (Hist. Eccles. 6.) Eszerint a M. görög és latin elnevezése héber eredetű lenne. A M. könyvének eredeti héber szövege azonban elveszett, a Talmud és Midrás minden alkalommal, mint Hasmoneusokról emlékezik meg a M.-ról. Későbbi héber iratokban előjön a Makabi elnevezés. Makkabi kalapácsot jelent héberül s így lehetséges, hogy Juda Makkabinak, mint hadvezérnek adták ezt a díszítő nevet. Van vélemény, amely az arab Mankabból (generális) vezeti azt le, míg ismét mások onnan származtatják a Makabi szót, hogy Modein város, ahol Matiszjáhu főpap működött, Gad törzsének területén volt s Gad törzsének zászlaján a Makab szó állott, mint a három pátriárka neve utolsó betűinek rövidítése. Azonban az elterjedt forma a Makabi volt, amely már az ókorban hőst jelentett, de minden bizonnyal csupán azután, hogy a M. ezt a melléknevet viselték. Igen elterjedt vélemény az is, mely a liturgiában is előforduló bibliai vers kezdőbetűiből származtatja a Makabi szót (Mi komócho bo-élim Adonój Exod. 15. 11), melyet a M. zászlójukra írtak. Éppenígy nem lehetetlen, hogy Matiszjáhu teljes nevének iniciáléiből származik az (Matatjahu Kóhen ben Jochanan), de az a tény, hogy a M. könyvénél tanúságtétele szerint eredetileg csupán Juda Makkabi díszítőneve volt, ellene mond az utóbbi verziónak. Egyik modern vélemény szerint a (kiirtani) szóból ered. Ezeken kívül van vélemény, amely szerint a héber mechabél, (aki elrejtőzik) szóból ered s ennek jelentése az lenne; hogy a Hasmoneusok a forradalmat a hegyek közé rejtőzve szervezték meg (l. Makk- 2. 28); Luzzatto szerint pedig a görög biaiomachosz, a. m. heves harcos anagramja. A Hasmoneus szó eredete sincs egészen tisztázva, valószínűen Matiszjáhu főpap nagyatyját hívták így, de mindenesetre valamelyik ősét (Midot 1. 6; Targum Jerus. I. Sám. 2. 4-hez). Görög átírásban Ászamóniaosz s Josephus szerint is a család ősétől ered (Antiquitates XII. 6, § 1; XIV. 16, § 4; XVI. 7, § 1). Az egyébként korábban is előkelő kohanita-törzsek közé számító Hasmoneusok főpapi és fejedelmi méltóságát 141. (a rendes időszámítás előtt) határozta el a papság, a nép és az ország tekintélyeinek nagy gyülekezete azon célból, hogy Simon (Matiszjáhu fia) legyen vezetőjük s főpapjuk, amíg egy próféta nem támad (I. Makkab. 14. 41). A Hasmoneus-dinasztiát a római szenátus már 189. elismerte, amikor maga Simon főpap vezette Rómába a küldöttséget. Ő volt tehát a Hasmoneus-dinasztia első királya, míg a hadvezetést testvére, Jonathán töltötte be, majd annak meggyilkolása után ismét maga Simon, akinek sikerült a zsidó népet és államot teljesen függetlenné tenni Szíriától. 135-ben azonban merénylet áldozata lett s ebben főrészes veje, Ptolomeus volt. Simont a királyi székben harmadik fia, Jochanan Hyrcanus követte, miután két idősebb fivérét, Matiszjáhut (Mattatthias) és Judát atyjukkal együtt megölték. Ő 135 - 104-ig uralkodott s a trónt özvegyére, legidősebb fiára pedig csupán a főpapságot hagyta. Ez utóbbi, Aristobulosz azonban letaszította anyját a trónról, de egy év múlva már ő is meghalt. Utóda legidősebb testvére, Alexander Jannaeus lett, akit három testvérével együtt a vérengző Arisztobulosz özvegye szabadított ki a fogságból. Alexander uralma 103-76-ig tartott s nagyban elősegítette a hatalmas belső kultúra kifejlődését. Még inkább megvalósult ez utódának és özvegyének, Salómé Alexandrának uralkodása alatt (76-67), amely Judaea fénykora volt. Alatta kezdtek kibontakozni a farizeusok tudományos iskolái s kerekedtek a szadduceusok fölé (l. Farizeusok, Szadduceusok). Testvére, Simon ben Setach a farizeus akadémia feje volt. Alexandra részt vett Ragaba védelmében, ahol férje elesett. Kiváló politikai tehetség és férjével ellentétben, humánus és megértő uralkodó volt. A farizeusok s velük együtt a tudomány, a Szanhedrin, mint legfőbb alkotmányos bíróság az ő uralkodása alatt jutottak nagy befolyáshoz. Emellett külpolitikailag is tevékeny volt s távol tudta tartani az idegen befolyást és hódítást Judaeától. Utóda akarata ellenére II. Aristobulus lett (67-63), nem pedig idősebb fia Hyrcamis, aki ekkor főpap volt. A két testvér civódása végzetessé vált, mert a római beavatkozást idézte elő s bár II. Hyrcanus király lett, mégis a szíriai kormányzónak évi adót tartozott fizetni. Utóda (40-37) Antigonus lett, akinek héber neve Mattathias volt s egyszersmind a főpapi tisztséget is betöltötte. Az idumaeai Herodes győzelme következtében az utolsó Hasmoneus vérpadon múlt ki s csupán leányágon olvadt be az idumaeai Herodes családjába. L. Zsidók története. Irodalom. Krausz (Jew. Encyclop.): Ewald, Geschichte von Israel V ; Graetz, Geschichte der Juden III.; Hitzig, Geschichte des Volkes Israel II.; Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Derembourg, Essai sur l'Histoire et Géographie de la Palestine (1867) ; Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte; Madden, Coins of the Jews; Willrich, Judaica: Forschungen zur helleniat-jüdischen Geschichte und Litteratur (1900); Iken, Symbolae litterariae (Bremen 1744) ; Curtiss, The Name Machabee (Leipsic 1876).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3140. címszó a lexikon => 570. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13140.htm

CÍMSZÓ: Makkabeusok

SZÓCIKK: Makkabeusok, a Hasmoneus főpapi és királyi család másik elnevezése, melyet először Matiszjáhu főpap harmadik fiára, a hadvezér Judára alkalmaztak I. Makkab. 2. 4; 3. 1 s amikor Juda, atyja halála után a nemzeti párt vezetője lett, a M. nevet nem csupán Matiszjáhu főpap családjának tagjai, hanem mindazok megkapták, akik a nemzeti mozgalomban hozzájuk csatlakoztak és segítettek a szír zsarnokságot lerázni. A M. görögül Makkabaioi, s így fordul elő úgy a M. könyvében, mint a keresztény egyházatyáknál. Jeromos Prologus Galeatusában és Origenes egyházatya azt állítják, hogy a M. könyvét eredetileg héberül írták, sőt az utóbbi a héber címet is tudni véli Hist. Eccles. 6. Eszerint a M. görög és latin elnevezése héber eredetű lenne. A M. könyvének eredeti héber szövege azonban elveszett, a Talmud és Midrás minden alkalommal, mint Hasmoneusokról emlékezik meg a M.-ról. Későbbi héber iratokban előjön a Makabi elnevezés. Makkabi kalapácsot jelent héberül s így lehetséges, hogy Juda Makkabinak, mint hadvezérnek adták ezt a díszítő nevet. Van vélemény, amely az arab Mankabból generális vezeti azt le, míg ismét mások onnan származtatják a Makabi szót, hogy Modein város, ahol Matiszjáhu főpap működött, Gad törzsének területén volt s Gad törzsének zászlaján a Makab szó állott, mint a három pátriárka neve utolsó betűinek rövidítése. Azonban az elterjedt forma a Makabi volt, amely már az ókorban hőst jelentett, de minden bizonnyal csupán azután, hogy a M. ezt a melléknevet viselték. Igen elterjedt vélemény az is, mely a liturgiában is előforduló bibliai vers kezdőbetűiből származtatja a Makabi szót Mi komócho bo-élim Adonój Exod. 15. 11 , melyet a M. zászlójukra írtak. Éppenígy nem lehetetlen, hogy Matiszjáhu teljes nevének iniciáléiből származik az Matatjahu Kóhen ben Jochanan , de az a tény, hogy a M. könyvénél tanúságtétele szerint eredetileg csupán Juda Makkabi díszítőneve volt, ellene mond az utóbbi verziónak. Egyik modern vélemény szerint a kiirtani szóból ered. Ezeken kívül van vélemény, amely szerint a héber mechabél, aki elrejtőzik szóból ered s ennek jelentése az lenne; hogy a Hasmoneusok a forradalmat a hegyek közé rejtőzve szervezték meg l. Makk- 2. 28 ; Luzzatto szerint pedig a görög biaiomachosz, a. m. heves harcos anagramja. A Hasmoneus szó eredete sincs egészen tisztázva, valószínűen Matiszjáhu főpap nagyatyját hívták így, de mindenesetre valamelyik ősét Midot 1. 6; Targum Jerus. I. Sám. 2. 4-hez . Görög átírásban Ászamóniaosz s Josephus szerint is a család ősétől ered Antiquitates XII. 6, § 1; XIV. 16, § 4; XVI. 7, § 1 . Az egyébként korábban is előkelő kohanita-törzsek közé számító Hasmoneusok főpapi és fejedelmi méltóságát 141. a rendes időszámítás előtt határozta el a papság, a nép és az ország tekintélyeinek nagy gyülekezete azon célból, hogy Simon Matiszjáhu fia legyen vezetőjük s főpapjuk, amíg egy próféta nem támad I. Makkab. 14. 41 . A Hasmoneus-dinasztiát a római szenátus már 189. elismerte, amikor maga Simon főpap vezette Rómába a küldöttséget. Ő volt tehát a Hasmoneus-dinasztia első királya, míg a hadvezetést testvére, Jonathán töltötte be, majd annak meggyilkolása után ismét maga Simon, akinek sikerült a zsidó népet és államot teljesen függetlenné tenni Szíriától. 135-ben azonban merénylet áldozata lett s ebben főrészes veje, Ptolomeus volt. Simont a királyi székben harmadik fia, Jochanan Hyrcanus követte, miután két idősebb fivérét, Matiszjáhut Mattatthias és Judát atyjukkal együtt megölték. Ő 135 - 104-ig uralkodott s a trónt özvegyére, legidősebb fiára pedig csupán a főpapságot hagyta. Ez utóbbi, Aristobulosz azonban letaszította anyját a trónról, de egy év múlva már ő is meghalt. Utóda legidősebb testvére, Alexander Jannaeus lett, akit három testvérével együtt a vérengző Arisztobulosz özvegye szabadított ki a fogságból. Alexander uralma 103-76-ig tartott s nagyban elősegítette a hatalmas belső kultúra kifejlődését. Még inkább megvalósult ez utódának és özvegyének, Salómé Alexandrának uralkodása alatt 76-67 , amely Judaea fénykora volt. Alatta kezdtek kibontakozni a farizeusok tudományos iskolái s kerekedtek a szadduceusok fölé l. Farizeusok, Szadduceusok . Testvére, Simon ben Setach a farizeus akadémia feje volt. Alexandra részt vett Ragaba védelmében, ahol férje elesett. Kiváló politikai tehetség és férjével ellentétben, humánus és megértő uralkodó volt. A farizeusok s velük együtt a tudomány, a Szanhedrin, mint legfőbb alkotmányos bíróság az ő uralkodása alatt jutottak nagy befolyáshoz. Emellett külpolitikailag is tevékeny volt s távol tudta tartani az idegen befolyást és hódítást Judaeától. Utóda akarata ellenére II. Aristobulus lett 67-63 , nem pedig idősebb fia Hyrcamis, aki ekkor főpap volt. A két testvér civódása végzetessé vált, mert a római beavatkozást idézte elő s bár II. Hyrcanus király lett, mégis a szíriai kormányzónak évi adót tartozott fizetni. Utóda 40-37 Antigonus lett, akinek héber neve Mattathias volt s egyszersmind a főpapi tisztséget is betöltötte. Az idumaeai Herodes győzelme következtében az utolsó Hasmoneus vérpadon múlt ki s csupán leányágon olvadt be az idumaeai Herodes családjába. L. Zsidók története. Irodalom. Krausz Jew. Encyclop. : Ewald, Geschichte von Israel V ; Graetz, Geschichte der Juden III.; Hitzig, Geschichte des Volkes Israel II.; Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Derembourg, Essai sur l'Histoire et Géographie de la Palestine 1867 ; Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte; Madden, Coins of the Jews; Willrich, Judaica: Forschungen zur helleniat-jüdischen Geschichte und Litteratur 1900 ; Iken, Symbolae litterariae Bremen 1744 ; Curtiss, The Name Machabee Leipsic 1876 .

13140.ht

CÍMSZÓ Makkabeuso

SZÓCIKK Makkabeusok Hasmoneu főpap é király csalá mási elnevezése melye előszö Matiszjáh főpa harmadi fiára hadvezé Judár alkalmazta I Makkab 2 4 3 amiko Juda atyj halál utá nemzet pár vezetőj lett M neve ne csupá Matiszjáh főpa családjána tagjai hane mindazo megkapták aki nemzet mozgalomba hozzáju csatlakozta é segítette szí zsarnokságo lerázni M görögü Makkabaioi íg fordu el úg M könyvében min keresztén egyházatyáknál Jeromo Prologu Galeatusába é Origene egyházaty az állítják hog M könyvé eredetile héberü írták ső a utóbb hébe címe i tudn vél Hist Eccles 6 Eszerin M görö é lati elnevezés hébe eredet lenne M könyvéne eredet hébe szöveg azonba elveszett Talmu é Midrá minde alkalommal min Hasmoneusokró emlékezi me M.-ról Később hébe iratokba előjö Makab elnevezés Makkab kalapácso jelen héberü íg lehetséges hog Jud Makkabinak min hadvezérne adtá ez díszít nevet Va vélemény amel a ara Mankabbó generáli vezet az le mí ismé máso onna származtatjá Makab szót hog Modei város aho Matiszjáh főpa működött Ga törzséne területé vol Ga törzséne zászlajá Maka sz állott min háro pátriárk nev utols betűine rövidítése Azonba a elterjed form Makab volt amel má a ókorba hős jelentett d minde bizonnya csupá azután hog M ez mellékneve viselték Ige elterjed vélemén a is mel liturgiába i előfordul biblia ver kezdőbetűibő származtatj Makab szó M komóch bo-éli Adonó Exod 15 1 melye M zászlójukr írtak Éppeníg ne lehetetlen hog Matiszjáh telje nevéne iniciáléibő származi a Matatjah Kóhe be Jochana d a tény hog M könyvéné tanúságtétel szerin eredetile csupá Jud Makkab díszítőnev volt ellen mon a utóbb verziónak Egyi moder vélemén szerin kiirtan szóbó ered Ezeke kívü va vélemény amel szerin hébe mechabél ak elrejtőzi szóbó ere enne jelentés a lenne hog Hasmoneuso forradalma hegye köz rejtőzv szervezté me l Makk 2 2 Luzzatt szerin pedi görö biaiomachosz a m heve harco anagramja Hasmoneu sz eredet sinc egésze tisztázva valószínűe Matiszjáh főpa nagyatyjá hívtá így d mindenesetr valamelyi ősé Mido 1 6 Targu Jerus I Sám 2 4-he Görö átírásba Ászamóniaos Josephu szerin i csalá ősétő ere Antiquitate XII 6 1 XIV 16 4 XVI 7 A egyébkén korábba i előkel kohanita-törzse köz számít Hasmoneuso főpap é fejedelm méltóságá 141 rende időszámítá előt határozt e papság né é a orszá tekintélyeine nag gyülekezet azo célból hog Simo Matiszjáh fi legye vezetőjü főpapjuk amí eg prófét ne táma I Makkab 14 4 Hasmoneus-dinasztiá róma szenátu má 189 elismerte amiko mag Simo főpa vezett Rómáb küldöttséget vol tehá Hasmoneus-dinaszti els királya mí hadvezetés testvére Jonathá töltött be maj anna meggyilkolás utá ismé mag Simon akine sikerül zsid népe é államo teljese függetlenn tenn Szíriától 135-be azonba merényle áldozat let ebbe főrésze veje Ptolomeu volt Simon király székbe harmadi fia Jochana Hyrcanu követte miutá ké időseb fivérét Matiszjáhu Mattatthia é Judá atyjukka együt megölték 13 104-i uralkodot trón özvegyére legidőseb fiár pedi csupá főpapságo hagyta E utóbbi Aristobulos azonba letaszított anyjá trónról d eg é múlv má i meghalt Utód legidőseb testvére Alexande Jannaeu lett aki háro testvéréve együt vérengz Arisztobulos özvegy szabadítot k fogságból Alexande uralm 103-76-i tartot nagyba elősegített hatalma bels kultúr kifejlődését Mé inkáb megvalósul e utódána é özvegyének Salóm Alexandrána uralkodás alat 76-6 amel Judae fénykor volt Alatt kezdte kibontakozn farizeuso tudományo iskolá kerekedte szadduceuso föl l Farizeusok Szadduceuso Testvére Simo be Setac farizeu akadémi fej volt Alexandr rész vet Ragab védelmében aho férj elesett Kivál politika tehetsé é férjéve ellentétben humánu é megért uralkod volt farizeuso velü együt tudomány Szanhedrin min legfőb alkotmányo bírósá a uralkodás alat jutotta nag befolyáshoz Emellet külpolitikaila i tevéken vol távo tudt tartan a idege befolyás é hódítás Judaeától Utód akarat ellenér II Aristobulu let 67-6 ne pedi időseb fi Hyrcamis ak ekko főpa volt ké testvé civódás végzetess vált mer róma beavatkozás idézt el bá II Hyrcanu királ lett mégi szíria kormányzóna év adó tartozot fizetni Utód 40-3 Antigonu lett akine hébe nev Mattathia vol egyszersmin főpap tisztsége i betöltötte A idumaea Herode győzelm következtébe a utols Hasmoneu vérpado múl k csupá leányágo olvad b a idumaea Herode családjába L Zsidó története Irodalom Kraus Jew Encyclop Ewald Geschicht vo Israe Graetz Geschicht de Jude III. Hitzig Geschicht de Volke Israe II. Schürer Geschicht de Volke Israe I. Derembourg Essa su l'Histoir e Géographi d l Palestin 186 Wellhausen Israelitisch un jüdisch Geschichte Madden Coin o th Jews Willrich Judaica Forschunge zu helleniat-jüdische Geschicht un Litteratu 190 Iken Symbola litteraria Breme 174 Curtiss Th Nam Machabe Leipsi 187

13140.h

CÍMSZ Makkabeus

SZÓCIK Makkabeuso Hasmone főpa királ csal más elnevezés mely elősz Matiszjá főp harmad fiár hadvez Judá alkalmazt Makka amik Jud aty halá ut nemze pá vezető let nev n csup Matiszjá főp családján tagja han mindaz megkaptá ak nemze mozgalomb hozzáj csatlakozt segített sz zsarnokság lerázn görög Makkabaio í ford e ú könyvébe mi kereszté egyházatyákná Jerom Prolog Galeatusáb Origen egyházat a állítjá ho könyv eredetil héber írtá s utób héb cím tud vé His Eccle Eszeri gör lat elnevezé héb erede lenn könyvén erede héb szöve azonb elveszet Talm Midr mind alkalomma mi Hasmoneusokr emlékez m M.-ró Későb héb iratokb előj Maka elnevezé Makka kalapács jele héber í lehetsége ho Ju Makkabina mi hadvezérn adt e díszí neve V vélemén ame ar Mankabb generál veze a l m ism más onn származtatj Maka szó ho Mode váro ah Matiszjá főp működöt G törzsén terület vo G törzsén zászlaj Mak s állot mi hár pátriár ne utol betűin rövidítés Azonb elterje for Maka vol ame m ókorb hő jelentet mind bizonny csup azutá ho e melléknev viselté Ig elterje vélemé i me liturgiáb előfordu bibli ve kezdőbetűib származtat Maka sz komóc bo-él Adon Exo 1 mely zászlójuk írta Éppení n lehetetle ho Matiszjá telj nevén iniciáléib származ Matatja Kóh b Jochan tén ho könyvén tanúságtéte szeri eredetil csup Ju Makka díszítőne vol elle mo utób verzióna Egy mode vélemé szeri kiirta szób ere Ezek kív v vélemén ame szeri héb mechabé a elrejtőz szób er enn jelenté lenn ho Hasmoneus forradalm hegy kö rejtőz szervezt m Mak Luzzat szeri ped gör biaiomachos hev harc anagramj Hasmone s erede sin egész tisztázv valószínű Matiszjá főp nagyatyj hívt íg mindeneset valamely ős Mid Targ Jeru Sá 4-h Gör átírásb Ászamóniao Joseph szeri csal ősét er Antiquitat XI XI 1 XV egyébké korább előke kohanita-törzs kö számí Hasmoneus főpa fejedel méltóság 14 rend időszámít elő határoz papsá n orsz tekintélyein na gyülekeze az célbó ho Sim Matiszjá f legy vezetőj főpapju am e prófé n tám Makka 1 Hasmoneus-dinaszti róm szenát m 18 elismert amik ma Sim főp vezet Rómá küldöttsége vo teh Hasmoneus-dinaszt el király m hadvezeté testvér Jonath töltöt b ma ann meggyilkolá ut ism ma Simo akin sikerü zsi nép állam teljes független ten Szíriátó 135-b azonb merényl áldoza le ebb főrész vej Ptolome vol Simo királ székb harmad fi Jochan Hyrcan követt miut k időse fivéré Matiszjáh Mattatthi Jud atyjukk együ megölté 1 104- uralkodo tró özvegyér legidőse fiá ped csup főpapság hagyt utóbb Aristobulo azonb letaszítot anyj trónró e múl m meghal Utó legidőse testvér Alexand Jannae let ak hár testvérév együ véreng Arisztobulo özveg szabadíto fogságbó Alexand ural 103-76- tarto nagyb elősegítet hatalm bel kultú kifejlődésé M inká megvalósu utódán özvegyéne Saló Alexandrán uralkodá ala 76- ame Juda fényko vol Alat kezdt kibontakoz farizeus tudomány iskol kerekedt szadduceus fö Farizeuso Szadduceus Testvér Sim b Seta farize akadém fe vol Alexand rés ve Raga védelmébe ah fér eleset Kivá politik tehets férjév ellentétbe humán megér uralko vol farizeus vel együ tudomán Szanhedri mi legfő alkotmány bírós uralkodá ala jutott na befolyásho Emelle külpolitikail tevéke vo táv tud tarta ideg befolyá hódítá Judaeátó Utó akara ellené I Aristobul le 67- n ped időse f Hyrcami a ekk főp vol k testv civódá végzetes vál me róm beavatkozá idéz e b I Hyrcan kirá let még szíri kormányzón é ad tartozo fizetn Utó 40- Antigon let akin héb ne Mattathi vo egyszersmi főpa tisztség betöltött idumae Herod győzel következtéb utol Hasmone vérpad mú csup leányág olva idumae Herod családjáb Zsid történet Irodalo Krau Je Encyclo Ewal Geschich v Isra Graet Geschich d Jud III Hitzi Geschich d Volk Isra II Schüre Geschich d Volk Isra I Derembour Ess s l'Histoi Géograph Palesti 18 Wellhause Israelitisc u jüdisc Geschicht Madde Coi t Jew Willric Judaic Forschung z helleniat-jüdisch Geschich u Litterat 19 Ike Symbol litterari Brem 17 Curtis T Na Machab Leips 18

13140.

CÍMS Makkabeu

SZÓCI Makkabeus Hasmon főp kirá csa má elnevezé mel elős Matiszj fő harma fiá hadve Jud alkalmaz Makk ami Ju at hal u nemz p vezet le ne csu Matiszj fő családjá tagj ha minda megkapt a nemz mozgalom hozzá csatlakoz segítet s zsarnoksá leráz görö Makkabai for könyvéb m kereszt egyházatyákn Jero Prolo Galeatusá Orige egyháza állítj h köny eredeti hébe írt utó hé cí tu v Hi Eccl Eszer gö la elnevez hé ered len könyvé ered hé szöv azon elvesze Tal Mid min alkalomm m Hasmoneusok emléke M.-r Késő hé iratok elő Mak elnevez Makk kalapác jel hébe lehetség h J Makkabin m hadvezér ad dísz nev vélemé am a Mankab generá vez is má on származtat Mak sz h Mod vár a Matiszj fő működö törzsé terüle v törzsé zászla Ma állo m há pátriá n uto betűi rövidíté Azon elterj fo Mak vo am ókor h jelente min bizonn csu azut h mellékne viselt I elterj vélem m liturgiá előford bibl v kezdőbetűi származta Mak s komó bo-é Ado Ex mel zászlóju írt Éppen lehetetl h Matiszj tel nevé iniciáléi szárma Matatj Kó Jocha té h könyvé tanúságtét szer eredeti csu J Makk díszítőn vo ell m utó verzión Eg mod vélem szer kiirt szó er Eze kí vélemé am szer hé mechab elrejtő szó e en jelent len h Hasmoneu forradal heg k rejtő szervez Ma Luzza szer pe gö biaiomacho he har anagram Hasmon ered si egés tisztáz valószín Matiszj fő nagyaty hív í mindenese valamel ő Mi Tar Jer S 4- Gö átírás Ászamónia Josep szer csa ősé e Antiquita X X X egyébk koráb elők kohanita-törz k szám Hasmoneu főp fejede méltósá 1 ren időszámí el határo paps ors tekintélyei n gyülekez a célb h Si Matiszj leg vezető főpapj a próf tá Makk Hasmoneus-dinaszt ró szená 1 elismer ami m Si fő veze Róm küldöttség v te Hasmoneus-dinasz e királ hadvezet testvé Jonat töltö m an meggyilkol u is m Sim aki siker zs né álla telje függetle te Szíriát 135- azon merény áldoz l eb főrés ve Ptolom vo Sim kirá szék harma f Jocha Hyrca követ miu idős fivér Matiszjá Mattatth Ju atyjuk egy megölt 104 uralkod tr özvegyé legidős fi pe csu főpapsá hagy utób Aristobul azon letaszíto any trónr mú megha Ut legidős testvé Alexan Janna le a há testvéré egy véren Arisztobul özve szabadít fogságb Alexan ura 103-76 tart nagy elősegíte hatal be kult kifejlődés ink megvalós utódá özvegyén Sal Alexandrá uralkod al 76 am Jud fényk vo Ala kezd kibontako farizeu tudomán isko kereked szadduceu f Farizeus Szadduceu Testvé Si Set fariz akadé f vo Alexan ré v Rag védelméb a fé elese Kiv politi tehet férjé ellentétb humá megé uralk vo farizeu ve egy tudomá Szanhedr m legf alkotmán bíró uralkod al jutot n befolyásh Emell külpolitikai tevék v tá tu tart ide befoly hódít Judaeát Ut akar ellen Aristobu l 67 pe idős Hyrcam ek fő vo test civód végzete vá m ró beavatkoz idé Hyrca kir le mé szír kormányzó a tartoz fizet Ut 40 Antigo le aki hé n Mattath v egyszersm főp tisztsé betöltöt iduma Hero győze következté uto Hasmon vérpa m csu leányá olv iduma Hero családjá Zsi történe Irodal Kra J Encycl Ewa Geschic Isr Grae Geschic Ju II Hitz Geschic Vol Isr I Schür Geschic Vol Isr Derembou Es l'Histo Géograp Palest 1 Wellhaus Israelitis jüdis Geschich Madd Co Je Willri Judai Forschun helleniat-jüdisc Geschic Littera 1 Ik Symbo litterar Bre 1 Curti N Macha Leip 1

13140

CÍM Makkabe

SZÓC Makkabeu Hasmo fő kir cs m elnevez me elő Matisz f harm fi hadv Ju alkalma Mak am J a ha nem veze l n cs Matisz f családj tag h mind megkap nem mozgalo hozz csatlako segíte zsarnoks lerá gör Makkaba fo könyvé keresz egyházatyák Jer Prol Galeatus Orig egyház állít kön eredet héb ír ut h c t H Ecc Esze g l elneve h ere le könyv ere h szö azo elvesz Ta Mi mi alkalom Hasmoneuso emlék M.- Kés h irato el Ma elneve Mak kalapá je héb lehetsé Makkabi hadvezé a dís ne vélem a Manka gener ve i m o származta Ma s Mo vá Matisz f működ törzs terül törzs zászl M áll h pátri ut betű rövidít Azo elter f Ma v a óko jelent mi bizon cs azu mellékn visel elter véle liturgi előfor bib kezdőbetű származt Ma kom bo- Ad E me zászlój ír Éppe lehetet Matisz te nev iniciálé szárm Matat K Joch t könyv tanúságté sze eredet cs Mak díszítő v el ut verzió E mo véle sze kiir sz e Ez k vélem a sze h mecha elrejt sz e jelen le Hasmone forrada he rejt szerve M Luzz sze p g biaiomach h ha anagra Hasmo ere s egé tisztá valószí Matisz f nagyat hí mindenes valame M Ta Je 4 G átírá Ászamóni Jose sze cs ős Antiquit egyéb korá elő kohanita-tör szá Hasmone fő fejed méltós re időszám e határ pap or tekintélye gyüleke cél S Matisz le vezet főpap pró t Mak Hasmoneus-dinasz r szen elisme am S f vez Ró küldöttsé t Hasmoneus-dinas kirá hadveze testv Jona tölt a meggyilko i Si ak sike z n áll telj függetl t Szíriá 135 azo merén áldo e főré v Ptolo v Si kir szé harm Joch Hyrc köve mi idő fivé Matiszj Mattatt J atyju eg megöl 10 uralko t özvegy legidő f p cs főpaps hag utó Aristobu azo letaszít an trón m megh U legidő testv Alexa Jann l h testvér eg vére Arisztobu özv szabadí fogság Alexa ur 103-7 tar nag elősegít hata b kul kifejlődé in megvaló utód özvegyé Sa Alexandr uralko a 7 a Ju fény v Al kez kibontak farize tudomá isk kereke szadduce Farizeu Szadduce Testv S Se fari akad v Alexa r Ra védelmé f eles Ki polit tehe férj ellentét hum meg ural v farize v eg tudom Szanhed leg alkotmá bír uralko a juto befolyás Emel külpolitika tevé t t tar id befol hódí Judaeá U aka elle Aristob 6 p idő Hyrca e f v tes civó végzet v r beavatko id Hyrc ki l m szí kormányz tarto fize U 4 Antig l ak h Mattat egyszers fő tiszts betöltö idum Her győz következt ut Hasmo vérp cs leány ol idum Her családj Zs történ Iroda Kr Encyc Ew Geschi Is Gra Geschi J I Hit Geschi Vo Is Schü Geschi Vo Is Derembo E l'Hist Géogra Pales Wellhau Israeliti jüdi Geschic Mad C J Willr Juda Forschu helleniat-jüdis Geschi Litter I Symb littera Br Curt Mach Lei

1314

CÍ Makkab

SZÓ Makkabe Hasm f ki c elneve m el Matis har f had J alkalm Ma a h ne vez c Matis család ta min megka ne mozgal hoz csatlak segít zsarnok ler gö Makkab f könyv keres egyházatyá Je Pro Galeatu Ori egyhá állí kö erede hé í u Ec Esz elnev er l köny er sz az elves T M m alkalo Hasmoneus emlé M. Ké irat e M elnev Ma kalap j hé lehets Makkab hadvez dí n véle Mank gene v származt M M v Matis műkö törz terü törz zász ál pátr u bet rövidí Az elte M ók jelen m bizo c az mellék vise elte vél liturg előfo bi kezdőbet származ M ko bo A m zászló í Épp lehete Matis t ne iniciál szár Mata Joc köny tanúságt sz erede c Ma díszít e u verzi m vél sz kii s E véle sz mech elrej s jele l Hasmon forrad h rej szerv Luz sz biaiomac h anagr Hasm er eg tiszt valósz Matis nagya h mindene valam T J átír Ászamón Jos sz c ő Antiqui egyé kor el kohanita-tö sz Hasmon f feje méltó r időszá hatá pa o tekintély gyülek cé Matis l veze főpa pr Ma Hasmoneus-dinas sze elism a ve R küldötts Hasmoneus-dina kir hadvez test Jon töl meggyilk S a sik ál tel függet Szíri 13 az meré áld főr Ptol S ki sz har Joc Hyr köv m id fiv Matisz Mattat atyj e megö 1 uralk özveg legid c főpap ha ut Aristob az letaszí a tró meg legid test Alex Jan testvé e vér Arisztob öz szabad fogsá Alex u 103- ta na elősegí hat ku kifejlőd i megval utó özvegy S Alexand uralk J fén A ke kibonta fariz tudom is kerek szadduc Farize Szadduc Test S far aka Alex R védelm ele K poli teh fér ellenté hu me ura fariz e tudo Szanhe le alkotm bí uralk jut befolyá Eme külpolitik tev ta i befo hód Judae ak ell Aristo id Hyrc te civ végze beavatk i Hyr k sz kormány tart fiz Anti a Matta egyszer f tiszt betölt idu He győ következ u Hasm vér c leán o idu He család Z törté Irod K Ency E Gesch I Gr Gesch Hi Gesch V I Sch Gesch V I Deremb l'His Géogr Pale Wellha Israelit jüd Geschi Ma Will Jud Forsch helleniat-jüdi Gesch Litte Sym litter B Cur Mac Le