13192.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Dezső

SZÓCIKK: M. II. Dezső*, karmester, szül. Budapesten 1870, A bécsi zeneakadémia növendéke volt innen Prágába került s az ottani Deutsches Landestheater karnagya lett. Majd a budapesti m. kir Operaház szerződtette első karmesternek. M. alapította a Népoperát, a mai Városi Színházat, amelynek hosszú ideig volt igazgatója, most pedig főzeneigazgatója. A magyar zenei élet terén jelentős érdemei vannak. M. komponált is, de karmesteri munkája jelentősebb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3192. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13192.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Dezső

SZÓCIKK: M. II. Dezső*, karmester, szül. Budapesten 1870, A bécsi zeneakadémia növendéke volt innen Prágába került s az ottani Deutsches Landestheater karnagya lett. Majd a budapesti m. kir Operaház szerződtette első karmesternek. M. alapította a Népoperát, a mai Városi Színházat, amelynek hosszú ideig volt igazgatója, most pedig főzeneigazgatója. A magyar zenei élet terén jelentős érdemei vannak. M. komponált is, de karmesteri munkája jelentősebb.

13192.ht

CÍMSZÓ Márku

SZEMÉLYNÉV Márku Dezs

SZÓCIKK M II Dezső* karmester szül Budapeste 1870 bécs zeneakadémi növendék vol inne Prágáb kerül a ottan Deutsche Landestheate karnagy lett Maj budapest m ki Operahá szerződtett els karmesternek M alapított Népoperát ma Város Színházat amelyne hossz idei vol igazgatója mos pedi főzeneigazgatója magya zene éle teré jelentő érdeme vannak M komponál is d karmester munkáj jelentősebb

13192.h

CÍMSZ Márk

SZEMÉLYNÉ Márk Dez

SZÓCIK I Dezső karmeste szü Budapest 187 béc zeneakadém növendé vo inn Prágá kerü otta Deutsch Landestheat karnag let Ma budapes k Operah szerződtet el karmesterne alapítot Népoperá m Váro Színháza amelyn hoss ide vo igazgatój mo ped főzeneigazgatój magy zen él ter jelent érdem vanna komponá i karmeste munká jelentőseb

13192.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már De

SZÓCI Dezs karmest sz Budapes 18 bé zeneakadé növend v in Prág ker ott Deutsc Landesthea karna le M budape Opera szerződte e karmestern alapíto Népoper Vár Színház amely hos id v igazgató m pe főzeneigazgató mag ze é te jelen érde vann kompon karmest munk jelentőse

13192

CÍM Má

SZEMÉLY Má D

SZÓC Dez karmes s Budape 1 b zeneakad növen i Prá ke ot Deuts Landesthe karn l budap Oper szerződt karmester alapít Népope Vá Színhá amel ho i igazgat p főzeneigazgat ma z t jele érd van kompo karmes mun jelentős

1319

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ De karme Budap zeneaka növe Pr k o Deut Landesth kar buda Ope szerződ karmeste alapí Népop V Szính ame h igazga főzeneigazga m jel ér va komp karme mu jelentő