13482.htm

CÍMSZÓ: Nádor

SZEMÉLYNÉV: Nádor Jenő

SZÓCIKK: Nádor, 1. Jenő, hírlapíró, szül. Temesváron 1892. A Neue Temesvarer Zeitungnál kezdte hírlapírói pályáját 1912. Budapestre került és a Nagy Magyar Hírlap, majd az Újság munkatársa lett, ahol jelenleg is dolgozik. Egyideig az Egyenlőség segédszerkesztője volt és szerkesztette az Országos Egyetértés c. lapot is. Évekig a Jüdische Telegraphen Agentur tudósítója volt. Érdekes többnyire társadalmi vonatkozású riportjai figyelmet keltettek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3482. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13482.htm

CÍMSZÓ: Nádor

SZEMÉLYNÉV: Nádor Jenő

SZÓCIKK: Nádor, 1. Jenő, hírlapíró, szül. Temesváron 1892. A Neue Temesvarer Zeitungnál kezdte hírlapírói pályáját 1912. Budapestre került és a Nagy Magyar Hírlap, majd az Újság munkatársa lett, ahol jelenleg is dolgozik. Egyideig az Egyenlőség segédszerkesztője volt és szerkesztette az Országos Egyetértés c. lapot is. Évekig a Jüdische Telegraphen Agentur tudósítója volt. Érdekes többnyire társadalmi vonatkozású riportjai figyelmet keltettek.

13482.ht

CÍMSZÓ Nádo

SZEMÉLYNÉV Nádo Jen

SZÓCIKK Nádor 1 Jenő hírlapíró szül Temesváro 1892 Neu Temesvare Zeitungná kezdt hírlapíró pályájá 1912 Budapestr kerül é Nag Magya Hírlap maj a Újsá munkatárs lett aho jelenle i dolgozik Egyidei a Egyenlősé segédszerkesztőj vol é szerkesztett a Országo Egyetérté c lapo is Éveki Jüdisch Telegraphe Agentu tudósítój volt Érdeke többnyir társadalm vonatkozás riportja figyelme keltettek

13482.h

CÍMSZ Nád

SZEMÉLYNÉ Nád Je

SZÓCIK Nádo Jen hírlapír szü Temesvár 189 Ne Temesvar Zeitungn kezd hírlapír pályáj 191 Budapest kerü Na Magy Hírla ma Újs munkatár let ah jelenl dolgozi Egyide Egyenlős segédszerkesztő vo szerkesztet Ország Egyetért lap i Évek Jüdisc Telegraph Agent tudósító vol Érdek többnyi társadal vonatkozá riportj figyelm keltette

13482.

CÍMS Ná

SZEMÉLYN Ná J

SZÓCI Nád Je hírlapí sz Temesvá 18 N Temesva Zeitung kez hírlapí pályá 19 Budapes ker N Mag Hírl m Új munkatá le a jelen dolgoz Egyid Egyenlő segédszerkeszt v szerkeszte Orszá Egyetér la Éve Jüdis Telegrap Agen tudósít vo Érde többny társada vonatkoz riport figyel keltett

13482

CÍM N

SZEMÉLY N

SZÓC Ná J hírlap s Temesv 1 Temesv Zeitun ke hírlap pály 1 Budape ke Ma Hír Ú munkat l jele dolgo Egyi Egyenl segédszerkesz szerkeszt Orsz Egyeté l Év Jüdi Telegra Age tudósí v Érd többn társad vonatko ripor figye keltet

1348SZEMÉL

SZÓ N hírla Temes Temes Zeitu k hírla pál Budap k M Hí munka jel dolg Egy Egyen segédszerkes szerkesz Ors Egyet É Jüd Telegr Ag tudós Ér több társa vonatk ripo figy kelte