13791.htm

CÍMSZÓ: Parlaghy

SZEMÉLYNÉV: Parlaghi Vilma

SZÓCIKK: Parlaghy Vilma*, festő, szül. Hajdúdorogon 1864., megh. New-Yorkban 1923. Tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. Hosszabb ideig Berlinben élt és uralkodók, valamint a legmagasabb körök kedvelt arcképfestője volt (II. Vilmos császár, a trónörökös stb.). 1899-ben Lwow orosz herceghez ment nőül. Utolsó éveiben Amerikában élt. Egyik leghíresebb alkotása Kossuth Lajos 1885. Torinóban festett arcképe (Magyar Történelmi Képcsarnok).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3791. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13791.htm

CÍMSZÓ: Parlaghy

SZEMÉLYNÉV: Parlaghi Vilma

SZÓCIKK: Parlaghy Vilma*, festő, szül. Hajdúdorogon 1864., megh. New-Yorkban 1923. Tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. Hosszabb ideig Berlinben élt és uralkodók, valamint a legmagasabb körök kedvelt arcképfestője volt II. Vilmos császár, a trónörökös stb. . 1899-ben Lwow orosz herceghez ment nőül. Utolsó éveiben Amerikában élt. Egyik leghíresebb alkotása Kossuth Lajos 1885. Torinóban festett arcképe Magyar Történelmi Képcsarnok .

13791.ht

CÍMSZÓ Parlagh

SZEMÉLYNÉV Parlagh Vilm

SZÓCIKK Parlagh Vilma* festő szül Hajdúdorogo 1864. megh New-Yorkba 1923 Tanulmányai Budapeste é Münchenbe végezte Hosszab idei Berlinbe él é uralkodók valamin legmagasab körö kedvel arcképfestőj vol II Vilmo császár trónörökö stb 1899-be Lwo oros herceghe men nőül Utols éveibe Amerikába élt Egyi leghíreseb alkotás Kossut Lajo 1885 Torinóba festet arckép Magya Történelm Képcsarno

13791.h

CÍMSZ Parlag

SZEMÉLYNÉ Parlag Vil

SZÓCIK Parlag Vilma fest szü Hajdúdorog 1864 meg New-Yorkb 192 Tanulmánya Budapest Münchenb végezt Hossza ide Berlinb é uralkodó valami legmagasa kör kedve arcképfestő vo I Vilm császá trónörök st 1899-b Lw oro hercegh me nőü Utol éveib Amerikáb él Egy leghírese alkotá Kossu Laj 188 Torinób feste arcké Magy Történel Képcsarn

13791.

CÍMS Parla

SZEMÉLYN Parla Vi

SZÓCI Parla Vilm fes sz Hajdúdoro 186 me New-York 19 Tanulmány Budapes München végez Hossz id Berlin uralkod valam legmagas kö kedv arcképfest v Vil csász trónörö s 1899- L or herceg m nő Uto évei Ameriká é Eg leghíres alkot Koss La 18 Torinó fest arck Mag Történe Képcsar

13791

CÍM Parl

SZEMÉLY Parl V

SZÓC Parl Vil fe s Hajdúdor 18 m New-Yor 1 Tanulmán Budape Münche vége Hoss i Berli uralko vala legmaga k ked arcképfes Vi csás trónör 1899 o herce n Ut éve Amerik E leghíre alko Kos L 1 Torin fes arc Ma Történ Képcsa

1379

CÍ Par

SZEMÉL Par

SZÓ Par Vi f Hajdúdo 1 New-Yo Tanulmá Budap Münch vég Hos Berl uralk val legmag ke arcképfe V csá trónö 189 herc U év Ameri leghír alk Ko Tori fe ar M Törté Képcs