13853.htm

CÍMSZÓ: Perls

SZEMÉLYNÉV: Perls Méir

SZÓCIKK: "P. Méir, P. Izsák Mózes fia (1811-1893), 1834-től haláláig nagykárolyi rabbi, nagyhírű talmudtudós. Az 1868-iki országos kongresszus után nem csatlakozott egyik párthoz sem és te­kintélyével fedezte a statusquoante irányzatot, aminek következtében szakadás állott be hitközségében. 1877-ben meghívást nyert az országos Rabbiképzőintézethez a talmudi tanszékre, de nem fogadta el."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3853. címszó a lexikon => 696. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13853.htm

CÍMSZÓ: Perls

SZEMÉLYNÉV: Perls Méir

SZÓCIKK: P. Méir, P. Izsák Mózes fia 1811-1893 , 1834-től haláláig nagykárolyi rabbi, nagyhírű talmudtudós. Az 1868-iki országos kongresszus után nem csatlakozott egyik párthoz sem és te­kintélyével fedezte a statusquoante irányzatot, aminek következtében szakadás állott be hitközségében. 1877-ben meghívást nyert az országos Rabbiképzőintézethez a talmudi tanszékre, de nem fogadta el.

13853.ht

CÍMSZÓ Perl

SZEMÉLYNÉV Perl Méi

SZÓCIKK P Méir P Izsá Móze fi 1811-189 1834-tő halálái nagykároly rabbi nagyhír talmudtudós A 1868-ik országo kongresszu utá ne csatlakozot egyi pártho se é te­kintélyéve fedezt statusquoant irányzatot amine következtébe szakadá állot b hitközségében 1877-be meghívás nyer a országo Rabbiképzőintézethe talmud tanszékre d ne fogadt el

13853.h

CÍMSZ Per

SZEMÉLYNÉ Per Mé

SZÓCIK Méi Izs Móz f 1811-18 1834-t halálá nagykárol rabb nagyhí talmudtudó 1868-i ország kongressz ut n csatlakozo egy párth s te­kintélyév fedez statusquoan irányzato amin következtéb szakad állo hitközségébe 1877-b meghívá nye ország Rabbiképzőintézeth talmu tanszékr n fogad e

13853.

CÍMS Pe

SZEMÉLYN Pe M

SZÓCI Mé Iz Mó 1811-1 1834- halál nagykáro rab nagyh talmudtud 1868- orszá kongress u csatlakoz eg párt te­kintélyé fede statusquoa irányzat ami következté szaka áll hitközségéb 1877- meghív ny orszá Rabbiképzőintézet talm tanszék foga

13853

CÍM P

SZEMÉLY P

SZÓC M I M 1811- 1834 halá nagykár ra nagy talmudtu 1868 orsz kongres csatlako e pár te­kintély fed statusquo irányza am következt szak ál hitközségé 1877 meghí n orsz Rabbiképzőintéze tal tanszé fog

1385SZEMÉL

SZÓ 1811 183 hal nagyká r nag talmudt 186 ors kongre csatlak pá te­kintél fe statusqu irányz a következ sza á hitközség 187 megh ors Rabbiképzőintéz ta tansz fo