15265.htm

CÍMSZÓ: Vas

SZEMÉLYNÉV: Vas Bernát

SZÓCIKK: "Vas Bernát, orvostanár, bakteriológus, szül. Budapesten 1864 szept. 27. A budapesti és több külföldi egyetemen tanult. Az orvosi diploma megszerzése után 1893. a Poliklinika laboratóriumának, 1904. a főváros bakteriológiai intézetének igazgatójául nevezték ki. 1899 óta a bakteriológia magántanára az egyetemen, 1915. rk. egyetemi tanár, később egészségügyi főtanácsos lett. Számos hazai és külföldi tudományos folyóirat munkatársa. Fontosabb művei: Laboratóriumi útmutató (1894); Choleravizsgálatok (1894); Anyagcsere-vizsgálatok leukémiásokon (1904); Antipyreticumok befolyása az anyagcserére (a Balassa-díjjal kitüntetve); Bacteriologische Wassercontroll (1909); Nachweiss von Echinococcus mittels Complementverfahrens (1911); Kreatininstudien (1917); Paul'sche Variolereaction (1918); Über Bacillenträger (1924); Összehasonlító syphilisreactiók (a Népszövetség részére a Népjóléti minisztérium megbízásából); Scharlachtreptococcus in der Luft (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5265. címszó a lexikon => 941. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15265.htm

CÍMSZÓ: Vas

SZEMÉLYNÉV: Vas Bernát

SZÓCIKK: Vas Bernát, orvostanár, bakteriológus, szül. Budapesten 1864 szept. 27. A budapesti és több külföldi egyetemen tanult. Az orvosi diploma megszerzése után 1893. a Poliklinika laboratóriumának, 1904. a főváros bakteriológiai intézetének igazgatójául nevezték ki. 1899 óta a bakteriológia magántanára az egyetemen, 1915. rk. egyetemi tanár, később egészségügyi főtanácsos lett. Számos hazai és külföldi tudományos folyóirat munkatársa. Fontosabb művei: Laboratóriumi útmutató 1894 ; Choleravizsgálatok 1894 ; Anyagcsere-vizsgálatok leukémiásokon 1904 ; Antipyreticumok befolyása az anyagcserére a Balassa-díjjal kitüntetve ; Bacteriologische Wassercontroll 1909 ; Nachweiss von Echinococcus mittels Complementverfahrens 1911 ; Kreatininstudien 1917 ; Paul'sche Variolereaction 1918 ; Über Bacillenträger 1924 ; Összehasonlító syphilisreactiók a Népszövetség részére a Népjóléti minisztérium megbízásából ; Scharlachtreptococcus in der Luft 1926 .

15265.ht

CÍMSZÓ Va

SZEMÉLYNÉV Va Berná

SZÓCIKK Va Bernát orvostanár bakteriológus szül Budapeste 186 szept 27 budapest é töb külföld egyeteme tanult A orvos diplom megszerzés utá 1893 Poliklinik laboratóriumának 1904 főváro bakteriológia intézeténe igazgatójáu nevezté ki 189 ót bakteriológi magántanár a egyetemen 1915 rk egyetem tanár későb egészségügy főtanácso lett Számo haza é külföld tudományo folyóira munkatársa Fontosab művei Laboratórium útmutat 189 Choleravizsgálato 189 Anyagcsere-vizsgálato leukémiásoko 190 Antipyreticumo befolyás a anyagcserér Balassa-díjja kitüntetv Bacteriologisch Wassercontrol 190 Nachweis vo Echinococcu mittel Complementverfahren 191 Kreatininstudie 191 Paul'sch Variolereactio 191 Übe Bacillenträge 192 Összehasonlít syphilisreactió Népszövetsé részér Népjólét minisztériu megbízásábó Scharlachtreptococcu i de Luf 192

15265.h

CÍMSZ V

SZEMÉLYNÉ V Bern

SZÓCIK V Berná orvostaná bakteriológu szü Budapest 18 szep 2 budapes tö külföl egyetem tanul orvo diplo megszerzé ut 189 Poliklini laboratóriumána 190 fővár bakteriológi intézetén igazgatójá nevezt k 18 ó bakteriológ magántaná egyeteme 191 r egyete taná késő egészségüg főtanács let Szám haz külföl tudomány folyóir munkatárs Fontosa műve Laboratóriu útmuta 18 Choleravizsgálat 18 Anyagcsere-vizsgálat leukémiások 19 Antipyreticum befolyá anyagcseré Balassa-díjj kitüntet Bacteriologisc Wassercontro 19 Nachwei v Echinococc mitte Complementverfahre 19 Kreatininstudi 19 Paul'sc Variolereacti 19 Üb Bacillenträg 19 Összehasonlí syphilisreacti Népszövets részé Népjólé minisztéri megbízásáb Scharlachtreptococc d Lu 19

15265.

CÍMS

SZEMÉLYN Ber

SZÓCI Bern orvostan bakteriológ sz Budapes 1 sze budape t külfö egyete tanu orv dipl megszerz u 18 Poliklin laboratóriumán 19 fővá bakteriológ intézeté igazgatój nevez 1 bakterioló magántan egyetem 19 egyet tan kés egészségü főtanác le Szá ha külfö tudomán folyói munkatár Fontos műv Laboratóri útmut 1 Choleravizsgála 1 Anyagcsere-vizsgála leukémiáso 1 Antipyreticu befoly anyagcser Balassa-díj kitünte Bacteriologis Wassercontr 1 Nachwe Echinococ mitt Complementverfahr 1 Kreatininstud 1 Paul's Variolereact 1 Ü Bacillenträ 1 Összehasonl syphilisreact Népszövet rész Népjól minisztér megbízásá Scharlachtreptococ L 1

15265

CÍM

SZEMÉLY Be

SZÓC Ber orvosta bakterioló s Budape sz budap külf egyet tan or dip megszer 1 Polikli laboratóriumá 1 főv bakterioló intézet igazgató neve bakteriol magánta egyete 1 egye ta ké egészség főtaná l Sz h külf tudomá folyó munkatá Fonto mű Laboratór útmu Choleravizsgál Anyagcsere-vizsgál leukémiás Antipyretic befol anyagcse Balassa-dí kitünt Bacteriologi Wassercont Nachw Echinoco mit Complementverfah Kreatininstu Paul' Variolereac Bacillentr Összehason syphilisreac Népszöve rés Népjó miniszté megbízás Scharlachtreptoco

1526SZEMÉL B

SZÓ Be orvost bakteriol Budap s buda kül egye ta o di megsze Polikl laboratórium fő bakteriol intéze igazgat nev bakterio magánt egyet egy t k egészsé főtan S kül tudom foly munkat Font m Laborató útm Choleravizsgá Anyagcsere-vizsgá leukémiá Antipyreti befo anyagcs Balassa-d kitün Bacteriolog Wassercon Nach Echinoc mi Complementverfa Kreatininst Paul Variolerea Bacillent Összehaso syphilisrea Népszöv ré Népj miniszt megbízá Scharlachtreptoc