CÍMLAP
Péter Péter
Verkoj de Vacano

ENHAVO, KELKAJ VORTOJTartalom

LUMO KAJ OMBRO

LA LASTA RONDO
ONI DIRAS, KE...
MONOLOGO
AL EDZINO MIA
LA OKULOJ ŜTELITAJ
POST HEJMA BULIO
KIEL LUMON LA FLOR'
MEMKONFESO
BONE KOMBITAJ MURDISTOJ
OBSEDULOJ DE L' MASAKRO
DORMU NUR!
MIRAKLON NE ATENDU!
SOLA
PREĜO PAGANA
NE AŬDU!
EN ĜARDENO DE L' DIO
DUONVOJE
DU OPINIOJ
MALMULTA ESTAS ANKORAŬ LA LUMO
AMA VERSAĴO
SENESPERE
AMARECO
KUN LEVITA KAPO
VOJO DE L' GRIZULOJ
FOJE SOMERO ESTIS
REPAGULUM
NENIU DEMANDU PLU...
LUMO KAJ OMBRO
POST DEK JAROJ
PEJZAĜO DE L' XX-a JARCENTO
MIA PATRINO
HEREDAĴO
HIPOTEZO
NOVAN!
ION GRANDIOZAN FARI!
DEKSEP JARA ESTIS LA KNABINO...
XX. JARCENTA PETEGO
KREPUSKO EN VÁC
ANTAǓTAGMEZ' PRINTEMPA EN PARKO DE DEÁKVÁR

TRADUKOJ

Ady Endre: SONĜO DE PAŬL VERLAINE
Ady Endre: SUR BORDO DE L' MARO BLUA
K. Simonov: ATENDU MIN
Vinokurov: FORGESIS NI LONGE...
Apollinaire: KOLĈIKOJ
Ady Endre: PLORI, PLORI, PLORI
Paŭl Verlaine: AŬTUNA KANZONO

FÉNY ÉS ÁRNYÉK

AZ UTOLSÓ MENET
La lasta rondo
AZT MONDJÁK...
Oni diras, ke...
MONOLÓG
Monologo
FELESÉGEMNEK
Al mia edzino
AZ ELLOPOTT SZEMEK
La okuloj ŝtelitaj
HAJNAL FELÉ
Post hejma bulio
MIKÉNT NÖVÉNY A FÉNYT
Kiel lumon la flor'
ÖNVALLOMÁS
Memkonfeso
JÓL FÉSÜLT GYILKOSOK
Bone kombitaj murdistoj
MARS ISTEN FOGLYAI
Obseditoj de l' masakro
ALUDJ!
Dormu nur!
NE VÁRJ CSODÁT!
Miraklon ne atendu!
ÚJRA EGYEDÜL
Sola
POGÁNY IMÁDSÁG
Preĝo pagana
NE HALLD MEG!
Ne aŭdu!
AZ ISTEN KERTJÉBEN
En ĝardeno de l' Dio
FÉLÚTON
Duonvoje
KÉT VÉLEMÉNY
Du opinioj
MÉG KEVÉS A FÉNY!
Malmulta estas ankoraŭ la lumo
SZERELMES VERS
Ama versaĵo
REMÉNYTELENÜL
Senespere
KESERGŐ
Amareco
EMELT FŐVEL
Kun levita kapo
A SZÜRKÉK ÚTJA
Vojo de l' grizuloj
EGYSZER NYÁR VOLT...
Foje somero estis
REPAGULUM
Repagulum
NE KÉRDEZZE SENKI!
Neniu demandu plu
FÉNY ÉS ÁRNYÉK
Lumo kaj ombro
TÍZ ÉV UTÁN
Post dek jaroj
XX. SZÁZADI TÁJKÉP
Pejzaĝo de XX-a jarcento
ANYÁM
Mia patrino
HAGYATÉK
Heredaĵo
HIPOTÉZIS
Hipotezo
ÚJAT!
Novan!
DE SOKAN KÉSZÜLÜNK
Ion grandiozan fari!
TIZENHÉT ÉVES VOLT A LÁNY
Deksep jara estis la knabino...
XX. SZÁZADI ZSOLOZSMA
XX. jarcenta petego
VÁCI ALKONYAT
Krepusko en Vác
TAVASZI DÉLELŐTT EGY DEÁKVÁRI PARKBAN
Antautagmez' printempa en parko de Deákvár

NOVELOJ

Fragmento de taglibro
Kristnaska antaŭludo
La ĉevalo kaj miKelkaj vortoj

Lia originala nomo estas Péter Péter. Li naskiĝis la 10-an de februaro 1937 en Vác. Lia parencaro estas multnacieca kaj multlingva, tial ankaŭ li parolas plurajn lingvojn. Lia edzino laboris en la sanitara sekcio. Li havas du filojn. Lia pli aĝa filo laboris en Gernanio. Lia faka kvalifiko estas uzina inĝeniero, produktad-teknologio. Nuntempe li estas emerito, lia lasta laborejo estis en la Fakmezlernejo de Informad- Teknika Fako, kie li laboris kiel fakinstruisto.

Jam en lia juneco li ekŝatis la literaturon, ja en lia 14-a jaro li ekverkis poemojn kaj novelojn. Ĉiam li estis ŝatinta okupiĝi pri literaturo, sed bedaŭrinde, por malmultaj estas donite "perverki" la vivbezonaĵojn. En 1964 la "opozicia" Verkista Rondo Miklós Radnóti akceptis lin kiel anon, tio poste estis nuligita pro influo de oficialuloj. En 1968 li debutis. En 1998 li aniĝis ĉe Soĉ ieto Jozefo Kármán. Pere per liaj verkoj li prezentiĝis jam en gazetoj de lia regiono, kaj en Budapeŝto, en Radio Madách kaj Radio Dunakanyar (Danubkurbiĝo) kaj en Televido ES. Liaj verkoj aperis jam en Napút (Sunvojo), en Magyar Napló (Hungara Taglibro) ktp, kaj en diversaj antologioj. Lastfoje li sukcesis eldoni libron, kies titolo estis Poezio de Danubkurbiĝo, kaj en kiu 26 verkistoj publikis. Li eldonis multajn el siaj verkoj kiel privata eldonisto. Liaj verkoj estis publikitaj ankaŭ en eksterlando (ekz. en Magyar Szó /Hungara Vorto/, en Nov-Zelando). Li kaj liaj poet-amikoj estas invititaj por multaj prezentadoj, eĉ en eksterlando.

Li ekkonis Esperanton jam en lia studentaĝo, tion li enplektis en lia romano "Rekviemo por amo", kiu estas nun ankoraŭ en la eldonejo. Pri Esperanto-literaturo li ekokupiĝis nur post 1982, post sukcesa trapaso en lingvoekzameno antaŭ la komisiono estrata de Alfonz Pechan. Cetere, li legis multe da Esperanto-verkoj, li havas propran Esperanto-libraron. En 2001 li estis la unua ĉe konkuro de tutlanda arta poemtradukado en Esperantlingvo.

Tibor Papp