JANUS PANNONIUS
ÉS A HUMANISTA IRODALMI HAGYOMÁNY


szerkesztette Jankovits László és Kecskeméti Gábor


Budapest : Neumann Kht., 2004

 

TARTALOM

Előszó (Jankovits László - Kecskeméti Gábor)
Ritoókné Szalay Ágnes: Csezmiczétől Pannóniáig. Janus Pannonius első látogatása Rómában
Boda Miklós: Janus Pannonius olasz kortársa, Gregorius Tifernas V. László-epitáfiumáról
Jankovits László: Janus Pannonius filozófiai alapműveltségéről
Marianna D. Birnbaum: Janus Pannonius történelemszemlélete
Kárpáti Gábor: Janus Pannonius feltételezett sírhelye?
Szelestei N. László: Adatok Janus Pannonius 18. századi ismeretéhez
Sokcsevits Dénes: A horvát humanizmus magyarságképe a 16. században
Vlado Rezar: About one of Tubero' s manuscripts that turned out to be an autograph
Szabó András: Joachim Georg Rheticus, Copernicus tanítványa Magyarországon
Eredics Péter: Joannes Sambucus és Hadrianus Junius
Tüskés Gábor: Imitáció és adaptáció a későhumanista emblematikus költészetben: Zsámboky és Whitney