[Nagy] Szent Leó pápa
 [június 28.]

A Boldogságos Szűz csodáiban olvasható, hogy Leó pápa a Santa Marria Maggiore templomban misézett Húsvét napján. Mialatt a híveket sorban áldoztatta, egy asszony megcsókolta a kezét, mire Leót oly nagy testi kísértés fogta el, hogy Isten embere önmagán állt kegyetlenül bosszút: még aznap titokban levágta és eldobta azt a kezét, mely megbotránkoztatta. Suttogás támadt a nép között, hogy miért nem misézik a főpap a szokott módon, Leó ekkor a Boldogságos Szűzhöz fordult és teljesen az ő gondviselésére bízta magát. A Szűz azonnal megjelent és szentséges kezével meggyógyította kezét. Megerősítette és megparancsolta neki, hogy lépjen elő és mutassa be szent Fiának az áldozatot. Leó pedig az egész nép előtt föltárta, hogy mi történt vele, és gyógyult kezét mindenkinek megmutatta.

Ő vezette a chalcedoni zsinatot, ahol elrendelte, hogy csak a szüzeknek kell fátyolt viselni. Ott rendelték el azt is, hogy Szűz Máriát Isten anyjának hívják.

Abban az időben Attila pusztította Itáliát, Szent Leó pedig három nap és három éjjel imádkozott az apostolok templomában, majd így szólt övéihez: „Aki követni akar, kövessen!” Mikor Attilához közeledett, az, amint meglátta Szent Leót, leszállt a lováról, lábaihoz borult, és azt mondta, hogy kérjen, amit csak akar. A pápa azt kérte, távozzék Itáliából, s foglyait engedje el. Eközben Attilát emberei elkezdték dorgálni, hogy a világ urát egy pap győzi le, de Attila így felelt nekik: „Ügyelek magamra és rátok is. A pápa jobbján egy félelmetes harcost láttam állni kivont karddal, aki ezt mondta: »Ha nem engedelmeskedsz neki, a tieiddel együtt elveszel«.”

Szent Leó levelet írt Flavianus konstantinápolyi püspökhöz Eutyches és Nestorius ellen. A levelet Szent Péter apostol sírjára helyezte, ott kitartóan böjtölt és imádkozott, és azt mondta: „Ha emberi módon bármiben is tévedtem ebben a levélben, akkor te, akire az Egyház gondja bízatott, igazítsd helyre és javítsd ki.” Negyven nap múltán ima közben megjelent Péter Leónak, mondván: „Elolvastam és kijavítottam.” Leó megnézte a levelet, és látta, hogy az apostol saját kezűleg javította ki.

Egy más alkalommal negyven napon át böjtölt és imádkozott Szent Leó Péter sírjánál, bűneinek bocsánatáért esedezve. Péter apostol megjelent előtte és mondta: „Könyörögtem az Úrhoz érted, és megbocsátotta minden vétkedet. Egyedül a kézrátétel miatt tartozol számadással, azaz, hogy helyesen vagy tévesen tetted-e valakire a kezedet.”

Az Úr 460. esztendeje táján halt meg.

 

fordította: Sarbak Gábor
Hátra Kezdőlap Előre