Április 26.

 

Kilit, deákosan Cletus, Anacletus Szent Péter második utóda a pápai székben (†91).* Tisztelete hazánkban is fölbukkan. Erre néhány patrocinium, illetőleg helynév utal: Kiliti (Somogy 1334,* Moson), azaz Kilité, vagyis Kilit oltalmába ajánlott falu.

Kilit alakját sem legendairodalmunk, sem középkori szakrális művészetünk nem tartja számon, ünnepét azonban régi misekönyveinkben megtaláljuk.
Hátra Kezdőlap Előre