Július 12.

 

Tizennégy Segítőszent (júl. 12), deákul Quattuordecim Auxiliatores, másként Quattuordecim Advocati, németül Vierzehn Nothelfer: Ákos (jún. 22), Balázs (febr. 3), Borbála (dec. 4), Cirjék (aug. 8), Dénes (okt. 9), Egyed (szept. 1), Erazmus (jún. 2), Euszták (szept. 20), György (ápr. 24), Katalin (nov. 25), Kristóf (júl. 25), Antiochiai Margit (júl. 13), Pantaleon (júl. 28), Vitus (jún. 15) mennyei közössége. Egyikük-másikuk helyén vidékenként Apollónia (febr. 9), Lénárd (nov. 6), Osvald (aug. 5), Rókus (aug. 16), Miklós (dec. 6) tűnik föl. Nem tisztázott, miért vannak éppen tizennégyen. Valószínűleg azért, mert 14 a szentmágikus 7 kétszerese.

A kultusz kezdete, kialakulásának kora is bizonytalan. Mindenesetre az európai nagy pestisjárvány (1348) körüli időkben bontakozik ki a középkori német népi áhitat televényében és terjed el villámgyorsan. Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szentelnek a tiszteletükre.*

A kultusz hazánkban a XV. században bukkan föl. Radó Polikárp egy kassai misekönyvbe jegyezve, miséjük szövegét is megtalálta.* Ennek könyörgése így hangzik:

 

Omnipotens Pater, mitissime Deus, qui electos tuos Georgium, Blasium, Panthaleonem, Vitum, Christophorum, Dyonysium, Achatium, Eustachium, Aegidium, Erasmum, Cyriacum, Katherinam, Margaretham, et Barbaram specialibus privilegiis prae cunctis aliis sanctis decorasti: ut qui in necessitatibus eorum implorant auxilium secundum tuae promissionis gratiam petitionis suae salutarem consequantur effectum, da nobis quaesumus veniam peccatorum et ipsorum intercedentibus meritis ab omnibus adversitatibus nos libera et deprecationes nostras benignus exaudi.

 

A Tizennégy Segítőszent tisztelete leginkább hazánk német városaiban a középkor végén tűnik föl: Kassa (oltár, 1483), Csegöld (oltár, 1494), Kelénpatak (oltár, 1509). Képek: Garamszentbenedek (Hronsky Sväty Benadik, most Esztergomi Keresztény Múzeum, oltár, 1510), Liptószentmárton (Liptovská Mara, táblakép, 1500), Lőcse (Szent Miklós-oltár predellája, 1507), Besztercebánya (faszobor, a Szent Borbála-oltár predellája, 1509).*

Kápolnájuk volt a budavári Magdolna-templomban (1539).*

A hazai kultusz, ismereteink szerint, a hitújítással és hódoltsággal megszakad, és csak a XVIII. század német bevándorlásaival születik újjá. Barokk forrása Vierzehnheiligen, a híres délnémet búcsújáróhely.

Pest (1719, a Kecskeméti-kapunál), Etyek,* Zsámbék, Vörösvár, Soroksár, Dág, Hajós (szőlőbeli kápolna, 1944-ben elpusztult), Gádor, Pilisborosjenő (1756), továbbá a baranyai Dárda (1729),* Kisdorog bevándorolt népe kápolna építésével plántálja hazánk szakrális barokk televényébe a maga délnémet hagyományait. Tiszteletükre oltárt emelt Siklós, Nagytevel, Bodajk (1747), Győrsziget, Győr-Újváros.

Pécsvárad Mindenszentek tiszteletére szentelt temetőkápolnájának igen szép parasztbarokk oltárképén alul a Tizennégy Segítőszent, közepén az égbe emelkedő Boldogasszony oltalma alá lelkek sietnek, legfölül a teljes Szentháromság fogadja őket.

 

Most köznapi nyelvre fordított litániájukból idézzük a legjellegzetesebb részletet:

Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit elleni kételyekben...

Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetőzés állhatatos meggyőzője, hatalmas pártfogó a torokbajokban...

Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek alázatos elszenvedője, hatalmas pártfogó az altest fájdalmaiban….

Szent Pantaleon, te nagy orvos és vértanú, Jézus szent nevének erejéért hatalmas pártfogója minden betegnek, ki ájtatosan fohászkodik: Jézus, Mária...

Szent Vitus, te hősies legyőzője a leggyalázatosabb csábítóknak, hatalmas pártfogója az ifjaknak, a szemérem elleni kísértésekben...

Szent Kristóf, te alázatos szolgája a segély nélküli vándoroknak, hatalmas pártfogó a tűz, jég, éhség, döghalál és a gonoszlélek támadásai ellen, halálunk óráján...

Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak gyors követője, hatalmas pártfogó a lelkiismeret nyugtalanságában…

Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kígyó incselkedései ellen...

Szent Akácius, te alázatos elszenvedője szégyenteljes ütéseknek, hatalmas pártfogó a kínteljes aggodalomban, mely olykor a halál előtt jelentkezik...

Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője, hatalmas pártfogó a legzavartabb bonyodalmakban...

Szent Egyed, te a mezíteleneknek jótékony felruházója, hatalmas pártfogó az álszégyen ellen a gyónásban...

Szent Margit, te állhatatos megvetője a pogány vőlegénynek, hatalmas pártfogója az asszonyoknak, kiknek élete gyermekük életével együtt veszélyben forog...

Szent Katalin, te a bálványunódás dőreségének értelmes legyőzője, hatalmas pártfogója a bűnbánóknak a megtérés útján.

Szent Borbála, te a leggyengédebb földi érzelmeknek hősies megvetője, hatalmas közbenjáró az utolsó szentségek fölvételére.

Könyörögj, könyörögjetek érettünk.
Hátra Kezdőlap Előre