Léstyán Ferenc

MEGSZENTELT KÖVEK

A KÖZÉPKORI ERDÉLYI PÜSPÖKSÉG TEMPLOMAITARTALOM

VALLOMÁS

VÁLTOZÓ ERDÉLY
SZENTEGYHÁZAS TELEPÜLÉSEK

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
FELHASZNÁLT IRODALOM
A TEMPLOMOS ÉS KATOLIKUSOK ÁLTAL LAKOTT
TELEPÜLÉSEK NÉVJEGYZÉKE


stílusok
zord idők
hitvallások

(katolikus
lutheránus
református
unitárius)
változásaiban


1000–2000
EMLÉKEZÉS A SZENTISTVÁNI EZERÉVES KERESZTÉNYSÉGRE

Második bővített kiadás

A gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiadása

2000

Lektorálta: Kozma Mária

A képek a szerző felvételei

A könyv megjelenését támogatták:
a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a MetriMed Kft részéről Blaskovics Ferenc igazgató

ISBN 973-9203-56-6