A VÁRADI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE
ALAPÍTÁSÁTÓL A JELENKORIG

 

Első kötet
A VÁRADI PÜSPÖKÖK
A PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÁSÁTÓL 1566. ÉVIG.


Második kötet
KÁPTALANOK, MONOSTOROK
A PÜSPÖKSÉG ALAPITÁSÁTÓL 1566. ÉVIG.


Harmadik kötet
EGYHÁZAK
A PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÁSÁTÓL 1566. ÉVIG.


Negyedik kötet
A VÁRADI PÜSPÖKÖK
A SZÁMÜZETÉS S AZ ÚJRAALAPÍTÁS KORÁBAN (1566–1780)

 


 

Nagyméltóságú és főtisztelendő
Lipovnoki Lipovniczky István
váradi püspök rendeletére
írta
Bunyitay Vincze
a váradi püspökség könyvtárnoka

Nagyvárad
1883.


A {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.