Szekeres.

Közép-Szolnok vármegyének 1475 körüli összeírása Sekerest, mint Drágfi-birtokot, Szilágyszeg és Kis-Jeder közt említi 4 frt 3 dénár adóval.*V. ö. e mű I. k. 178. l. Szatmárban ma Kis- és Nagy-Szekerest találjuk. Nálunk is van Szekeres nevű hely. Új-Német határrészei közt Alsó-Szekeres. De ott van a Szekeres pataka. Ám adatunk aligha ezekre vonatkozik.


Szent-György. L. Meszes-Szent-György.