Ágoston

András 1519-ben, mint közbenjáró, békéltető szerepel, a mikor Kis-Dobai Szabó Antal, Pál, Lázár és Kristóf osztoznak rokonaikkal Kis-Dobán egy résjószágon.*Szgy.

1549-ben Ágoston István hatvani jobbágyait egy kapu után rótták meg adóval.*Dical. 1570-ben Ágosthon Pál hatvani jobbágyait két kapu után adóztatták meg.*U. o.

{38.} Ágoston György 1781-ben zilahi (tyúkól-utczai) lakos.

Antalnak 1808-ban Ilosván egy fél adómentes lakótelke volt; Kraszna vármegye őt gyalogosnak írta ki, de nem volt neki sem köntöse, sem fegyvere. Ezen Ágostonról megjegyezték, hogy «schuster».*Szv. Lt. Ugyancsak Antalnak két antiqua jobbágytelke volt Hidvégen. E telkek egyikét Zoltán Péter bírta bérben.

Ágoston Antal 1803-ban érmindszenti róm. kath. pap, az éradonyi papságból jött, meghalt 1817 május 11-dikén.