Ilonda (Kis-).

Nevének változatai: 1603-ban*Urb. et. conscr. fasc. 16. nr. 19. Malfalva. 1662-ben*Km. prot. Laki 132. és 1663. 27. Lib. Reg. 507. Kis-Ilonda. 1672-ben*Torma gyüjt. Kis-Ilondapataka. 1831-ben*Cons. stat. topogr. 113. l. Mollyan és Melény. 1890-ben*Belügym. 25093. sz. Mályán nevét Kis-Ilondára változtatták át.

Nevét az oláh mali,*Cihac. 183. l. maleni szótól vette, melynek meredek part az értelme.

Nagy-Ilondától északra fekszik hegyek oldalain, keresztül foly rajta a községekről nevezett kis patak, mely Ilondapatakán alól jobbról szakad a Tordavilma határán eredő patakba.

Deéstől 41.5 kilométernyire a nagy-ilondai járásban.

Mályán először 1603-ban*Urb. et. consc. fasc. 16. nr. 19. fordul elő, mint a kővári uradalom kisbunyi járásban fekvő falu.

Minthogy Kővár összes tartozékainak 1567-iki*Gyf. Cent. E. 92. felsorolásánál még elő nem fordul, tehát 1567–1603. évek közt keletkezett.

1604-ben*Proclam. Básta e falu jövedelmét Kisbuni Vajda Jánosnak adja.

1625-ben*Gr. Kornis ltár. birtokosa Erdélyi István.

1638-ban*Gr. Teleki ltár. Erdélyi István e birtokát a fejedelem jóváhagyásával nejére Mindszenti Krisztinára hagyja, de tőle 1642-ben*Tört. Tár 1885. évf. 205. l. ennek ellenére, itt levő 9 jobbágyával együtt levette, s mint látszik, fiskusi javakhoz sorolta, 1650-ben*Erd. orsz. emlék XI. 105–12. l. mint ilyen Kővárhoz tartozik.

1662-ben*Km. prot. Laki 132. és 1663. 27. L. Reg. 507. Kis-Ilondai nemes Selyem Mátyás, birtokosa Márkusfalvi Mariassy István özvegye Szentiváni Anna.

1674-ben*Torma gyüjt. itteni nemes Málfalvi Pap László.

{111.} 1702-ben*Erd. főkormsz. ltár. a fiskusé.

1719-ben*E. F. L. VII. 479. B. a fiskus e birtokot a gr. Teleki családnak átengedte.

1769-ben*Megyei ltár. Kis-Ilonda egyik birtokosa Szarvadi József.

1786-ban*Erd. főkormsz. ltár. birtokosa gr. Teleki Sándor; van 9 jobbágya s 2 szegénye. 1809-ben*U. o. birtokosa gr. Teleki Ádám; van 35 jtelke.

1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosa gr. Teleki Ádám, ki itteni birtokát 1832-ben*Transmt. Zibay Samunak veti zálogba, melyet 1845-ben magára irat.

1863-ban*Urb. Wes. 124. l. Zibay Sándor úrbéri kárpótlást kapott.

1892-ben birtokosai gr. Teleki György 200 h. öröklés. Zibay Sámuel, vétel töbektől.

Jobbágyszolgálmányok: az 1603-ik évi*Urb. et conscr. fasc. 16. nr. 19. urbarium szerint:

Adó: Szent-Mihálynapi 1 frt 50 denár. Szent-Györgynapi u. a.

Ajándékok: 6 drb sajt à 12 denár; 6 budai justa vaj à 12 denár; 1 harmadfű tehén; 1/2 nagybányai mérő borsó, köles, lenmag.

Tized: minden disznócsorda után 1 disznó, vagy megváltva drbját 4 denárral, a malaczot 2 denárral.

Minden juhnyáj után 1 juh és 1 bárány, a kinek kevesebbje van, 1 báránybőr vagy helyette 25 denár.

Méhektől szintén tizedet adnak, vagy minden méhkas után 2 denárt.

Disznóadó gyanánt kosárpénzül 4 denárt adnak.

Robot: a vár számára évente 1 hold vagy faczia földet szántanak búza s ugyanannyit zab alá, a termésből pedig 1 nagybányai mérő búzát adnak. Minden kaszáló után 1 boglya szénát.

A birák és szabadosok karuly- vagy őzpénz fejében 60 denárt fizetnek fejenként.

Lakosai románok, jobbára baromtenyésztők.

Jelenleg politikailag Ilonapatakával egyesittetett.

Határhelyek: 1715-ben*E. F. L. VII. 478. H. 547. A. Blidisel, Láz, Djalul Dolhenyilor, Hoterul Szeszi, Szupt Mal, Sztrintura, Sztremturele Malyenilor.

1864-ben*Pesty Frigyes gyüjt. Pestirele, Seszu Pintyi, Valca Urszuluj, La Grope, Vii.

1603-ban*U. C. f. 16–19. 5 jobbágy lakosa van s az egész községben 5 lakó, 5 pusztaház.

1642-ben*Tört. Tár 1885. évf. 205. l. 9 jobbágy lakosa van, kik ugyanennyi házban laknak.

1691-ben*E. F. L. VII. 478. E. fiaikkal együtt 14 jobbágy lakossal, van benne 6 lakó- s 5 pusztaház.

{112.} 1700-ban*Erd. főkormsz. ltár. fiaikkal együtt 6 jobbágy, 4 zsellér lakosa van, s az egész községben 4 ház.

1715-ben*E. F. L. VII. 478. H. 10 jobbágy lakosa van fiaikkal együtt, az egész községben 5 lakó- s 4 pusztaház.

1831-ben*Cons. Stat. topogr. 113. l. 29 lakossal.