Magyar ünnepek

A MEGSZENTELT ORSZÁG

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCSY SÁNDORBudapest : Neumann Kht., 2004TARTALOM

[Boldogasszony anyánk]
A pócsi Mária
Boldogasszony hava
Boldogasszony anyánk...
Mindenkor segítő szűz
Magyarok Nagyasszonya
Mária templomai
Nagyasszonyunk palástja
Juditnál erősebb
Mária erős sereg
Szabadíts meg a töröktől!
Vásárhelyi András éneke
Csaták napja
Havi Boldogasszony
Mondatott Szöged városában
Mária Európa megmentője
Budavári Te Deum
Könnyező Mária-kép
Fohászkodás a hazáért
"Oltalmad alá sietünk"
Meghasonlott ország
Médusok és perzsák prédája
Pázmány utolsó imája

[„országunk ragyogó csillagi…”]
Ének Szent István királyról
Invokáció
Magasztaló beszéd
Verses dícséret
Szent István lelki kereskedése
Szent István erényei
Az alamizsnás király
A győzedelmes
A hazateremtő
Boldog ország királya
Szent István királyhoz
Nagy próbatétel
Szent István koronái
Drága gyémánt
István király panasza
Az ország felajánlása
A Szent Jobb
Hol vagy, István király?
Két szent király
Ének Szent Lászlóról
A legszebb titulus
Mária segítsége
Vitézek tüköre
Csuda dolgokat cselekedett
Uralkodói kötelességek
A keresztény vezér
Nagy siralom és bánat
Himnusz Szent Imre hercegről
Oh szent Herceg!
Szent Imre himnuszok
Deákok kalauza
Ének Szent Erzsébet asszonyról
Áldott királyi lány
A könyörületes szent
Az egek ostroma
Magyarok könyörgése

Két tanulmány

Szent királyaink és a régi egyházi irodalom
A magyar szentek prédikátora: Csete István